Stanisław Tomczak – kapelmistrz orkiestry dętej OSP w Świnicach Warckich w latach 1949-1957. Muzyk amator. W czasie wojny wywieziony wraz z rodzicami na przymusowe roboty do Niemiec. Po powrocie w 1946r. wcielony na 2,5 roku do służby wojskowej. Tam tez grał w wojskowej orkiestrze dętej. Jego ulubionym instrumentem został jednak akordeon. Gry nauczył go pewien Niemiec, któremu rodzina Tomczaków pomagała w wyżywieniu. Działacz – społecznik, prowadził kapelę ludową i zespół śpiewaczy przy miejscowym ośrodku kultury. Działania te zaowocowały powstaniem 2. kapel i 2. zespołów śpiewaczych o różnym repertuarze.