Ukończony kurs
L.p. Nazwisko i imię podstawowy kierowców-konserwatorów dowódców naczelników KPP LPR kierowania ruchem chemiczny i ekologiczny
1 Augustyniak Michał X X X X        
2 Bielawski Łukasz X              
3 Chmielecki Maciej X X         X  
4 Gibaszek Dariusz X X X X        
5 Ircha Ryszard X              
6 Ircha Szymon X X X X X X   X
7 Karkowski Kamil X   X X X      
8 Kaźmierski Piotr X              
9 Kolasa Małgorzata X   X X X X    
10 Kolasa Paweł X X X X X X X X
11 Kolasa Piotr X X X X   X    
12 Koniuszenny Jakub X   X X   X    
13 Koniuszenny Marek X   X X   X    
14 Lewandowski Mateusz X   X X X X X X
15 Malinowski Szymon X   X       X  
16 Mazur Zdzisław X              
17 Mielczarek Tomasz X X X X X X X X
18 Ożadowicz Szymon X              
19 Pawlak Wiktor X              
20 Pecyna Stanisław X              
21 Piszczałkowski Maciej X   X X X   X X
22 Piszczałkowski Mateusz X       X      
23 Przybylski Leszek X X X X   X    
24 Przybylski Marcin X              
25 Przybylski Piotr X X X          
26 Sobczyński Kacper X   X X  X  X  
27 Wituła Filip X   X          
28 Zarzycki Zbigniew X   X   X   X