Ukończony kurs
L.p. Nazwisko i imię podstawowy kierowców-konserwatorów dowódców naczelników KPP LPR kierowania ruchem chemiczny i ekologiczny
1 Augustyniak Michał X X X X        
2 Bielawski Łukasz X              
3 Chmielecki Maciej X X         X  
4 Drubkowski Krzysztof X              
5 Folwarczyk Bartek X              
6 Gibaszek Dariusz X X X X        
7 Ircha Szymon X X X  X X X   X
8 Karkowski Kamil X   X X X      
9 Kaźmierski Piotr X              
10 Kolasa Małgorzata X   X X X X    
11 Kolasa Paweł X X X X X X X X
12 Kolasa Piotr X X X X   X    
13 Koniuszenny Jakub X   X X   X    
14 Koniuszenny Marek X   X X   X    
15 Lewandowski Mateusz X   X X X X X X
16 Malinowski Szymon X    X       X  
17 Mielczarek Tomasz X X X X X X X X
18 Musiałowski Dominik X              
19 Musiałowski Kacper X              
20 Pawlak Wiktor X              
21 Pecyna Stanisław X              
22 Piszczałkowski Maciej X   X  X X   X X
23 Piszczałkowski Mateusz X       X      
24 Przybylski Leszek X X X X   X    
25 Przybylski Marcin X              
26 Przybylski Piotr X X X          
27 Sobczyński Kacper X   X X  X  X  
28 Stefański Damian X   X X X X X X
29 Wituła Filip X    X          
30 Zarzycki Zbigniew X   X   X   X