Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich działa nieprzerwanie od 1917. Jej terenem działań jest obszar gminy Świnice Warckie położonej w centralnej części Polski (woj. łódzkie) w makroregionie Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej i Niziny Wielkopolskiej, w widłach rzeki Warty i jej prawego dopływu – Neru. Graniczy ona od północy z gminami Dąbie i Grabów, od zachodu z gminą Uniejów, od południa z gminą Wartkowice oraz od wschodu z gminą Łęczyca. Przez jej teren przebiega magistrala kolejowa Śląsk – Porty, autostrada A2 oraz przepływa rzeka Ner.

Zakres działań jednostki wiążący się z podniesieniem jakości działań poprzez nieustanne zakupy nowego sprzętu oraz podnoszeniem poziomu wyszkolenia strażaków-ratowników zwiększył się z momentem włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego które nastąpiło decyzją Komendanta Głównego Straży Pożarnej nr 16/26/KSRG z dnia 28 marca 1997r. Ale za nim to nastąpiło trzeba było pozyskać samochód, który pozwolił by wnioskować Komendantowi Wojewódzkiemu o włączenie do systemu. Dzięki wsparciu st. kpt. Wojciecha Mendelaka, w latach 1992 – 1998 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Koninie (późniejszego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w stopniu st. bryg.) oraz Komendanta Rejonowego PSP w Turku st. kpt. Leonarda Soji w 1994 roku otrzymaliśmy samochód „Hydromil”, który po adaptacji dla potrzeb pożarnictwa został uroczyście przekazany w dniu 3 maja 1994 roku.

GCBA służyło nam nieprzerwanie jako samochód pierwszego rzutu do 2009 roku, kiedy to otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy samochód Star M 90/1466 GBA 2/16. Samochód miał uszkodzoną kabinę kierowcy. Remont przeprowadził wyspecjalizowany warsztat w województwie małopolskim. Koszt remontu wyniósł 63.440zł. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki środkom pozyskanym: z Zarządu Głównego ZOSP RP w kwocie 60.000 zł, od Komendanta Głównego PSP – 20.000 zł i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – 6.000 zł. Starania o pozyskanie tych środków skutecznie wspierał druh Ryszard Szmaja, członek władz związku straży szczebla głównego i wojewódzkiego.

W roku 2000 zostaliśmy doposażeni w lekki samochód Lublin 3. Jego zakup został współfinansowany przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Gminę Świnice Warckie. Jego przeznaczenie bojowe zmieniało się w zależności od posiadania dodatkowego jego wyposażenia. Na dzień dzisiejszy to GLM.

Ostatnim naszym nabytkiem jest samochód Aro 245, którego pozyskanie możliwe było dzięki staraniom bryg. Jarosława Ostrowskiego ówczesnego Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy. Samochód pozyskany z Policji poddany został remontowi i malowaniu, których koszty poniosła Gmina Świnice Warckie. Do podziału bojowego jako SLRW został wprowadzony w 2015 roku.

Doposażenie OSP w nowe samochody postawiło przed Zarządem nowe wyzwania. Rozbudowano garaże, zamontowano nowe bramy garażowe, zadbano także o stary dach nad salą. To zadanie przeprowadzono przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.