Maksymilian Milczarek – kapelmistrz orkiestry dętej OSP Świnice Warckie od X 2010 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zdobył tytuł magistra muzykologii oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł muzyka instrumentalisty w specjalności puzon.
Z orkiestrą związał się w 1998 roku i to właśnie tu stawiał pierwsze muzyczne kroki. W 2001 roku rozpoczął naukę w Szkole Muzycznej I stopnia, gdzie doskonalił zdobyte umiejętności gry oraz wstąpił do Młodzieżowej Orkiestry OSP–ZHP w Uniejowie, w której działa do dzisiejszego dnia. Podobnie jak wszyscy jego poprzednicy, również jest związany jest z orkiestrą OSP Wielenin, którą prowadzi od 2010 roku. Obecnie zawodowo pracuje jako nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych