Kalendarium wydarzeń

Powstanie orkiestry w Świnicach Warckich, oprócz korzyści, jakimi była obsługa gminnych uroczystości, służyło również rozszerzaniu zainteresowań młodzieży, rozwijaniu ich uzdolnień i talentów oraz dostarczało okazji do szerokiej samodzielnej i twórczej działalności. Orkiestra miała od tej chwili spełniać trzy podstawowe funkcje: * funkcję poznawczo-kształcącą, przejawiającą się przede wszystkim w praktycznym zapoznaniu … Czytaj dalej Kalendarium wydarzeń