Powstanie orkiestry w Świnicach Warckich, oprócz korzyści, jakimi była obsługa gminnych uroczystości, służyło również rozszerzaniu zainteresowań młodzieży, rozwijaniu ich uzdolnień i talentów oraz dostarczało okazji do szerokiej samodzielnej
i twórczej działalności. Orkiestra miała od tej chwili spełniać trzy podstawowe funkcje:

* funkcję poznawczo-kształcącą, przejawiającą się przede wszystkim w praktycznym zapoznaniu z instrumentami muzycznymi oraz nauce i doskonaleniu gry na wybranym instrumencie, w rozwijaniu słuchu i kształceniu wrażliwości na wartości estetyczne
i artystyczne muzyki, zapoznanie z fragmentami wartościowej literatury muzycznej oraz poszerzaniu wiadomości o muzyce i znajomości zapisu muzycznego,

* funkcję wychowawczą, która w zespołach instrumentalnych wyraża się we wdrażaniu do działalności zespołowej, współdziałaniu w osiąganiu wspólnych celów, w umacnianiu solidarności koleżeńskiej, umacnianiu dyscypliny potrzebnej do pracy zespołowej
i artystycznej, dostarczaniu przeżyć estetycznych innym, w przygotowaniu się do wzbogacania życia kulturalnego środowiska oraz w przygotowaniu do dalszego kształcenia muzycznego lub udziału w amatorskim ruchu artystycznym,

* funkcję użytkową przejawiającą się w organizowaniu występów i udziale
w imprezach środowiskowych/1/.

Orkiestra dęta OSP Świnice Warckie w swojej historii posiadała różnorodne instrumentarium. Pomimo upływu lat instrumentarium w tym zespole wciąż jest uzależnione od możliwości zakupu instrumentów, co niestety wpływa ujemnie na możliwości brzmieniowe tej orkiestry. Od reaktywowania orkiestry w 1995 roku w zespole przeważały instrumenty dęte blaszane, bez waltorni, wykorzystane natomiast były wszystkie rodzaje sakshornów oraz puzony suwakowe, które zostały wprowadzone po raz pierwszy w całej gminie i znacząco wypełniły możliwości brzmieniowe orkiestry. Taki skład instrumentów zbliżał brzmienie orkiestry do brzmienia czeskich i niemieckich orkiestr dętych. Obecność w składzie instrumentów dętych drewnianych, takich jak klarnety oraz saksofony, pozwalało na złagodzenie ostrego brzmienia orkiestry. W instrumentarium świnickiej orkiestry nigdy nie było fagotu i oboju, a do 2011 roku także fletu, chociaż partia oboju była wykonywana na saksofonie sopranowym.

Skład orkiestry był bardzo ubogi w porównaniu do jej początków z 1995 roku.
W orkiestrze brakowało niskiej tuby w stroju B (na początku orkiestra dysponowała parą suzafonów marszowych oraz wielką Tubą B – w późniejszym czasie zostały one jednak sprzedane), waltorni, sakshornów altowych. Mała liczba instrumentów dętych drewnianych sprawiała, iż brzmienie tego zespołu było ubogie i ostre. Taki skład świnickiej orkiestry klasyfikuje ją (wg klasyfikacji M. Kosewskiego)/2/ pomiędzy średnią orkiestrą marszową
 i małą orkiestrą koncertową. Obecny skład instrumentalny przedstawia się następująco:

 • 1 klarnet I B
 • klarnety II B
 • 2 saksofony altowe I Es
 • 1 saksofony altowe II Es
 • 1 saksofony tenorowe I B
 • 1 saksofon tenorowy II B
 • 1 trąbka I B
 • 1 trąbka II B
 • 1 trąbka III B
 • 1 puzon I C
 • 2 puzony II C
 • 1 bęben marszowy
 • 1 czynele
 • 1 werbel + zestaw perkusyjny
 • 3 kornety I B
 • 2 kornety II B
 • 2 sakshorny tenorowe B
 • 1 sakshorn barytonowy B
 • 1 puzon wentylowy B
 • 2 tuby Es

Od samego początku działalności, orkiestra skupiała w swych szeregach głównie młodzież. Wśród członków orkiestry byli zazwyczaj uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, technikum i studenci różnych kierunków, znajdujących się w przedziale wiekowym od 11 do 24 lat. Drugą dużo mniejszą grupą członków zespołu były osoby pracujące, będące powyżej 25 roku życia. Ta dysproporcja wieku w orkiestrze była wynikiem ogromnej emigracji młodych ludzi
w poszukiwaniu pracy i lepszego startu w dorosłe życie

Nabór do orkiestry ogłaszany był wśród uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Świnice Warckie. Przez pierwszy rok młodzi adepci uczęszczali na zajęcia indywidualne prowadzone przez kapelmistrza, gdzie uczyli się podstaw gry na instrumencie
i podstawowych zagadnień z teorii muzyki oraz kształcili słuch. Kolejnym krokiem było umiejętne wkomponowanie nowych muzyków przez powolne wprowadzanie ich do pierwszego składu zespołu.

W początkowej fazie działalności zespołu w zajęciach orkiestry uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy gminy Świnice Warckie. Wzrost poziomu artystycznego i rozwój orkiestry spowodował, że zachęceni występami orkiestry zapisują się do niej chętni
z miejscowości położonych poza granicami gminy np. Wielenina lub Wartkowic. W swej ponad piętnastoletniej historii, orkiestra przyjęła w swoje szeregi około 140 osób. Nie wszyscy dotrwali do ostatniego etapu edukacji, ale przeważająca większość spędziła
z orkiestrą kilka lat. Oto nazwiska osób, które grały w orkiestrze począwszy od jej założenia:

 1. Antoniak Damian – klarnet (2005 – 2011)
 2. Antoniak Radosław – puzon wentylowy (2005– )
 3. Arkitek Marta – werbel (2000 – 2007)
 4. Augustyniak Karolina–mażoretka (2003 – 2007)
 5. Barański Maciej – kornet (2009 – )
 6. Bartczak Dawid – saksofon tenorowy(2009 – )
 7. Bartoszak Patrycja – mażoretka (2001 – 2007)
 8. Bednarek Anna – kornet (2009 – 2009)
 9. Bednarek Edyta – mażoretka (2001 – 2007)
 10. Bednarek Ewelina – mażoretka (2001 – 2007)
 11. Bednarek Justyna – mażoretka (2001 – 2003)
 12. Bednarek Karolina – mażoretka (2004 – 2009)
 13. Bednarek Klaudia – werbel (2006 – 2008)
 14. Bednarek Mariusz – sakshorn altowy (1998 – 2005)
 15. Bielawska Anna – mażoretka (2001 – 2007)
 16. Błaszczyk Andrzej – Kapelmistrz (2010)
 17. Charuba Arleta – sakshorn tenorowy (2004 – 2008)
 18. Cieślak Maksymilian – puzon (2002 – 2008)
 19. Czekalski Grzegorz–sakshorn tenorowy(1997 – 2003)
 20. Czubak Martyna – mażoretka (2001 – 2008)
 21. Dąbrowski Błażej – kornet (2006 – )
 22. Dobiecki Karol – kornet (1995 – 2004)
 23. Dobiecki Roman – puzon (1995 –)/3/
 24. Domańska Magdalena – mażoretka (2004 – 2008)
 25. Doniak Patrycja – mażoretka (2001 – 2003)
 26. Doniak Katarzyna – mażoretka (2004 – 2009)
 27. Dudka Włodzimierz – gitara basowa (2003 – 2003)
 28. Dudkowska Katarzyna – mażoretka (2001 – 2007)
 29. Gapsa Martyna – saksofon altowy (2008 – )
 30. Gapsa Mateusz – kornet (2008 – )
 31. Gąsińska Katarzyna – sax tenor (1995 – 2001)
 32. Gąsiński Grzegorz – trąbka (1995 – 2001)
 33. Gdańska Sylwia – kornet, sax tenor (1998 – 2003)
 34. Górniak Marta – klarnet ( 01.06.2011 – )
 35. Górniak Mateusz – sakshorn tenorowy (2009 – 1)
 36. Graczyk Weronika – mażoretka (2004 – 2009)
 37. Grzelak Izabela – mażoretka (2004 – 2009)
 38. Grzybowska Anna – sax tenor (1997 – 2003)
 39. Herman Agnieszka – mażoretka (2006 – 2009)
 40. Ircha Emilia – sax tenor (1997 – 2006)
 41. Ircha Katarzyna – saksofon altowy (1997 – 2006)
 42. Ircha Szymon – sakshorn tenorowy (2002 – )
 43. Jagielski Rafał – trąbka (1997 – 2003)
 44. Janczarek Bogumił –sakshorn tenorowy(1999– 2005)
 45. Jaruga Karolina – saksofon tenorowy (2002 – 2010)
 46. Jaruga Marian– sakshorn barytonowy(1996 – 2004)V
 47. Jaszczak Anna – mażoretka (2003 – 2009)
 48. Jaszczak Justyna – mażoretka (2003 – 2009)
 49. Jesionowski Jakub – kornet (1997 – 2003)
 50. Jesionowski Łukasz – kornet (1997 – 2000)
 51. Kaftan Beata – kornet (1998 – 2000)
 52. Karkowska Roksana – mażoretka (2001 – 2003)
 53. Karkowski Artur – klarnet (1995 – 2007)
 54. Karkowski Bartosz – perkusja (01.07.2010 – )
 55. Karkowski Daniel – klarnet (1995 – 2007)
 56. Karkowski Kamil – kornet (2003 – 2009)
 57. Kaźmierska Anna – mażoretka (2006 – )
 58. Kaźmierski Piotr – tuba ES (1995 –)
 59. Kolasa Małgorzata – mażoretka (2001 – 2007)
 60. Koniuszenny Jakub – sakshorn altowy (2000 – 2004)
 61. Koralewska Edyta – kornet (1998 – 2000)
 62. Kowalczyk Dominika – mażoretka (2001 – 2003)
 63. Kowalczyk Małgorzata – mażoretka (2001 – 2003)
 64. Krysiak Agnieszka – werbel (2000 – 2008)
 65. Kubiak Katarzyna – werbel (2000 – 2003)
 66. Kulczycka Karolina – saksofon altowy (2008 – 2011)
 67. Kunicki Jakub – sakshorn barytonowy (01.07.2010)
 68. Lewińska Anna – klarnet (2009 – 2009)
 69. Lewińska Michalina – mażoretka (2004 – 2009)
 70. Lewińska Weronika – mażoretka (2003 – )
 71. Lewiński Wojciech – perkusja (1995 – 2010)
 72. Łazarek Tadeusz – tuba B (1995 – 2004)
 73. Mazur Magdalena – werbel (1999 – 2008)
 74. Mejsner Leszek – trąbka (01.01.2010 – )
 75. Michalak Angelika – saksofon altowy (2006 – 2008)
 76. Mielczarek Grzegorz – tuba (1998 – 1998)
 77. Mielczarek Mariusz–sakshorn tenorowy(1995– 1996)
 78. Milczarek Anna – sax sopran – alt (2003 – )
 79. Milczarek Arkadiusz – trąbka (2000 – 2006)
 80. Milczarek Grzegorz – sakshorn altowy (1995 –)
 81. Milczarek Katarzyna–klarnet, tamburmajor (1995 –)
 82. Milczarek Krzysztof – trąbka (1995 – 2001)
 83. Milczarek Maksymilian – puzon, Kapelmistrz(1998-)
 84. Milczarek Marcin–sakshorn barytonowy\puzon\tuba (2000 – )
 85. Milczarek Piotr – sakshorn altowy \ Trąbka (1999)
 86. Naparty Krystian – puzon (2011 – 2011)
 87. Nowak Aneta – sakshorn altowy (2004 – 2007)
 88. Oblizajek Łukasz – sakshorn barytonowy (2004 – )
 89. Olejnik Anita – flet (01.07.2011 – )
 90. Orczykowska Katarzyna – sakshorn baryton (2004 – 2008)
 91. Oziębłowski Henryk – bęben (1995 – 2010)
 92. Ożadowicz Izabela – Tamburmajor (2001 – 2001)
 93. Pawlak Łukasz – saksofon altowy (1995 – 1998)
 94. Pecyna Anna – mażoretka (2001 – 2009)
 95. Pecyna Katarzyna – werbel (1995 – 1997)
 96. Pecyna Łukasz – saksofon altowy (1995 – 2010)
 97. Pecyna Maria – werbel (1997 – 2006)
 98. Pielesiak Iwona – klarnet (1997 – 2003)
 99. Piotr Wielgus – kornet (2005 – 2011)
 100. Piszczałkowski Tomasz – trąbka (1995 – 1999)
 101. Płaczkowski Mateusz–sakshorn baryt.(1997 – 1998)
 102. Prądzyński Filip – kornet (2009 – )
 103. Radecki Rafał – trąbka (1995 – 2000)

Radecki Robert – puzon (1995 – 2000)

 1. Rokoszewski Kamil – sax tenor (01.07.2011 – )
 2. Rozalski Jakub – kornet/klarnet/saksofon
  (1998– 2008)
 3. Rozalski Patryk – klarnet (01.07.2011 – )
 4. Różalska Beata – mażoretka (2001 – 2007)
 1. Rydczak Monika – mażoretka (2001 – 2003)
 2. Sekura Iwona – Klarnet (1997 – 2006)
 3. Sekura Katarzyna – klarnet Es (2000 – 2006)
 4. Sekura Marcin – trąbka (1997 – 2005)
 5. Sikora Paweł – tuba (1997 – 2000)
 6. Skotnicki Dariusz – trąbka (G) (2010 – )
 7. Skrzypczak Jacek – Saksofon Altowy (1997 – 2000)
 8. Sobczyńska Lidia – kornet (2008 – )
 9. Sobczyński Adrian – trąbka (2004 – )
 10. Śmigiel Anna – Saksofon Altowy (1995 – 1998)
 11. Świątek Anna – werbel (2000 – 2009)
 12. Tomasik Paweł – Tuba B (G) (2010 – )
 13. Tomes Grzegorz – Puzon (1995 – 2005)
 14. Walczak Daniel – kornet (2006 – 2009)
 15. Walczak Dominik – Saksofon Altowy (1995 – )
 16. Warych Bartosz – puzon (G) (2010 – )
 17. Wieczorek Paweł – sakshorn baryt. (1995 – 2001)
 18. Wieczorek Tadeusz – czynele (1995 – 2003)
 19. Wielgus Żaneta – mażoretka, tamburmajor (2004 – )
 20. Wituła Filip – czynele, bęben (01.01.2010 – )
 21. Władysiak Rafał – kornet (1995 – 1998)
 22. Włodarczyk Józef – Kapelmistrz (1995 – 2009)
 23. Zelba Błażej – (1997 – 1997)
 24. Zelba Katarzyna – sakshorn tenorowy (2009)
 25. Zuchniewicz Jacek – puzon (1995 – 1998)
 26. Zuchniewicz Maciej – taksofon tenor. (1995 – 1998)
 27. Żydczak Grzegorz – puzon wentyl. (1995 – 2003)
 28. Żydczak Krzysztof – sakshorn tenor. (1995 – 2003)
 29. Żydczak Tomasz – sakshorn baryt. (1995 – 2003)

 Kalendarium wydarzeń

 Rok 1995

 1 Października 1995r. reaktywowano  Orkiestrę Dętą OSP Świnice Warckie. Kapelmistrzem orkiestry został dh Józef Włodarczyk, natomiast opiekunem orkiestry był dh Czesław Furmaniak.

24.12.1995r. Orkiestra daje swój pierwszy koncert podczas mszy św. „pasterki” w Świnicach Warckich.

 • Pierwszy skład orkiestry dętej OSP Świnice Warckie:

dh Józef Włodarczyk – kapelmistrz

 1. Dobiecki Karol – kornet
 2. Dobiecki Roman – puzon
 3. Kaźmierski Piotr – tuba ES
 4. Lewiński Wojciech – perkusja
 5. Łazarek Tadeusz – tuba B
 6. Oziębłowski Henryk – bęben
 7. Wieczorek Tadeusz – czynele

młodzież:

 1. Gąsińska Katarzyna –saksofon tenorowy
 2. Gąsiński Grzegorz – trąbka
 3. Karkowski Artur – klarnet
 4. Karkowski Daniel – klarnet
 5. Mielczarek Mariusz – sakshorn tenorowy
 6. Milczarek Grzegorz – sakshorn altowy
 7. Milczarek Katarzyna – klarnet
 8. Milczarek Krzysztof – trąbka
 9. Pawlak Łukasz – saksofon altowy
 10. Pecyna Katarzyna – werbel
 11. Pecyna Łukasz – saksofon altowy
 12. Piszczałkowski Tomasz – trąbka
 13. Radecki Rafał – trąbka
 14. Radecki Robert – puzon
 15. Śmigiel Anna – saksofon altowy
 16. Tomes Grzegorz – puzon
 17. Walczak Dominik – saksofon altowy
 18. Wieczorek Paweł – sakshorn barytonowy
 19. Władysiak Rafał – kornet
 20. Zuchniewicz Jacek – puzon
 21. Zuchniewicz Maciej – saksofon tenorowy
 22. Żydczak Grzegorz – puzon wentylowy
 23. Żydczak Krzysztof – sakshorn tenorowy
 24. Żydczak Tomasz – sakshorn barytonowy

Nowy repertuar: Dane niepełne: Ćwiczenia Orkiestrowe, Kolędy

Rok 1996

1 Stycznia 1996r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

26.01.1996r. Odbyły się pierwsze konsultacje muzyczne dla orkiestry prowadzone przez
dh. Jakuba Pięgota.

Luty 1996r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

12.04.1996r. odbyły się drugie konsultacje muzyczne dla orkiestry prowadzone przez
dh. Jakuba Pięgota.

24.04.1996r. Odbyły się trzecie konsultacje muzyczne dla orkiestry prowadzone przez
dh. Jakuba Pięgota.

12.05.1996r. Orkiestra wzięła udział w swoim pierwszym konkursie, którym był
VI Wojewódzki Przegląd Wiejskich Orkiestr Dętych województwa konińskiego, organizowanym w Świnicach Warckich. Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała się
w następującym repertuarze: Cha – cha: Baw się z nami; Kapitańskie Tango; Fiesta Rag

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: Przewodniczący–Jakub Pięgot – Kapelmistrz Orkiestry ZHP – OSP w Uniejowie, członkowie: Andrzej Grzeszczak oraz Jan Jasiński.

W swoim debiucie orkiestra zajęła pierwsze miejsce oraz zdobyła Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie w kategorii marszowej oraz nagrodę za udział w konkursie.

11.11.1996r. Orkiestra obsługiwała uroczyste obchody Odzyskania Niepodległości w gminie Ślesin.

25.11.1996r. Koncert Orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka – „Cecyliada”.

 • Skład orkiestry:

Przybyli: Jaruga Marian – sakshorn barytonowy

Odeszli: Mielczarek Mariusz

Nowy repertuar: Cha – Cha: Baw Się z Nami, Kapitańskie Tango, Fiesta Rag, Mazurek Dąbrowskiego – Es – dur, Rota, Pieśni Kościelne i okolicznościowe

Rok 1997

1 Stycznia 1997r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

28–31.01.1997r. Odbyły się warsztaty muzyczne dla członków orkiestr dętych z gminy Świnice Warckie, przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców w składzie:

 • mgr Ryszard Borowiecki – puzon
 • mgr Eugeniusz Gmelak – trąbka
 • mgr Krzysztof Pydyński – klarnet, saksofon
 • mgr Jakub Pięgot – sakshorny, orkiestra

W warsztatach dyplom ukończenia warsztatów otrzymali również muzycy ze Świnic Warckich:

 • Dobiecki Roman – puzon
 • Gąsiński Grzegorz – trąbka
 • Karkowski Daniel – klarnet
 • Karkowski Artur – klarnet
 • Milczarek Katarzyna – klarnet
 • Milczarek Krzysztof – trąbka
 • Pecyna Łukasz – saxofon altowy
 • Piszczałkowski Tomasz – trąbka
 • Radecki Rafał – trąbka
 • Radecki Robert – puzon
 • Tomes Grzegorz – puzon
 • Walczak Dominik – saxofon altowy
 • Władysiak Rafał – trąbka
 • Zuchniewicz Jacek – puzon
 • Żydczak Grzegorz – sakshorn altowy
 • Żydczak Krzysztof – sakshorn altowy
 • Żydczak Tomasz –sakshorn tenorowy

Luty 1997r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

11.05.1997r. Orkiestra wzięła udział w VII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich.  Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze: Cisza, Vertaumte Melodien, One Moment In Time.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący – mgr Jerzy Sobiś – dyrektor PSM w Koninie, członkowie: mgr Andrzej Grzeszczak – kapelmistrz orkiestry dętej z Zagórowa oraz mgr Roman Frontczak – kapelmistrz orkiestry dętej z Kłodawy. W konkursie tym nasza orkiestra otrzymała Nagrodę Ministra Kultury
 i Sztuki w wysokości 2000 zł., Puchar Banku Spółdzielczego w Świnicach Warckich, Nagrodę Zarządu Głównego ZOSP w Świnicach Warckich w wysokości 250 zł. oraz Nagrodę komendanta Jednostki OSP w Świnicach Warckich w wysokości 200 zł.

23.11.1997r. Koncert orkiestry podczas kolejnych gminnych obchodów Dnia Muzyka „Cecyliada”.

 • Skład orkiestry:

Przybyli:

 1. Czekalski Grzegorz–sakshorn tenorowy
 2. Grzybowska Anna–saksofon tenorowy
 3. Ircha Katarzyna – saksofon altowy
 4. Ircha Emilia – saksofon tenorowy
 5. Jagielski Rafał – trąbka/4/
 6. Jesionowski Jakub – kornet
 7. Jesionowski Łukasz – kornet
 8. Pecyna Maria – werbel
 9. Pielesiak Iwona – klarnet
 10. Płaczkowski Mateusz – sakshorn baryt.
 11. Sekura Marcin – trąbka
 12. Sekura Iwona – klarnet
 13. Skrzypczak Jacek – saksofon altowy
 14. Sikora Paweł – tuba
 15. Zelba Błażej

Odeszli: Pecyna Katarzyna – werbel

Nowy repertuar: Cisza, Vertaumte Melodien, One Moment In Time

 Rok 1998

1 Stycznia 1998r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

11 Stycznia 1998r. Odbył się Koncert Noworoczny w sali OSP Świnicach Warckich.

27–30.01.1998r. Odbyła się kolejna edycja warsztatów muzycznych dla członków orkiestr dętych z gminy Świnice Warckie. Warsztaty poprowadziła znana już z poprzedniej edycji wykwalifikowana kadra wykładowców w składzie:

 • mgr Ryszard Borowiecki – puzon
 • mgr Eugeniusz Gmelak – trąbka i kornet
 • mgr Piotr Pilarczyk – klarnet, saksofon
 • mgr Jakub Pięgot – sakshorny, tuby i instrumenty perkusyjne, orkiestra

W warsztatach dyplom ukończenia warsztatów otrzymali również muzycy ze Świnic Warckich:

 • Dobiecki Roman – puzon
 • Gąsiński Katarzyna–saksofon tenorowy
 • Milczarek Krzysztof – trąbka
 • Pecyna Łukasz – saxofon altowy
 • Płaczkowski Mateusz sakshorn baryt.
 • Tomes Grzegorz – puzon
 • Żydczak Grzegorz – sakshorn altowy
 • Żydczak Krzysztof – sakshorn altowy

„Celem warsztatów było wskazanie młodzieży metod uczenia się gry na instrumentach, podnoszenie ich umiejętności technicznych, rozszerzenie repertuaru oraz integracja młodych muzyków. Warsztaty przebiegały bardzo sprawnie i w bardzo dobrych warunkach, zapewnionych przez Gminny Ośrodek Kultury”./5/–Tak całe warsztaty podsumował szef artystyczny całego przedsięwzięcia druh Jakub Pięgot.

10.05.1998r. Orkiestra wzięła udział w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Orkiestr Dętych województwa konińskiego w Świnicach Warckich. Był to ostatni, przed restrukturyzacją województw, przegląd w województwie konińskim. Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze: Fernweh, Tiger – Rag.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący-Jakub Pięgot–Instruktor WOKWA w Koninie oraz Kapelmistrz Orkiestry ZHP – OSP
w Uniejowie, członkowie: Paweł Lewiński oraz Jan Jasiński. W konkursie tym nasza orkiestra wywalczyła I miejsce i Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie w kategorii „muzyka marszowa” oraz nagrodę w wysokości 350 zł. w kategorii  koncertu estradowego. 

Wrzesień 1998r. Orkiestra wzięła udział w otwarciu Międzynarodowych Targów Elektronicznych w Katowicach na zaproszenie firmy ELTRANS.

22.11.1998r. koncert orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka „Cecyliada”, które odbyły się w miejscowości Dzierżawy.

 • Skład orkiestry

Przybyli:    1. Bednarek Mariusz – sakshorn altowy

 1. Gdańska Sylwia – kornet, saksofon tenorowy
 2. Kaftan Beata – kornet
 3. Koralewska Edyta – kornet
 4. Mielczarek Grzegorz – tuba
 5. Milczarek Maksymilian – puzon
 6. Rozalski Jakub – kornet (następnie klarnet, saksofon)

Odeszli:    1.Pawlak Łukasz – saksofon altowy

 1. Płaczkowski Mateusz – sakshorn barytonowy
 2. Śmigiel Anna – saksofon altowy
 3. Władysiak Rafał – trąbka
 4. Zuchniewicz Jacek – puzon
 5. Zuchniewicz Maciej – saksofon tenorowy

Nowy repertuar: Fernweh, Tiger – Rag, The Young Amadeus – arr. Jacob De Hann

Rok 1999

1 Stycznia 1999r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

26–28.01.1999r. Odbyła się III i zarazem ostatnia edycja warsztatów muzycznych dla członków orkiestr dętych z gminy Świnice Warckie. Warsztaty poprowadziła znana już
z poprzednich edycji wykwalifikowana kadra wykładowców w składzie:

 • mgr Jakub Pięgot – trąbki, klarnety, saksofony, flety
 • mgr Marian Pięgot – tuby, sakshorny, puzony

W warsztatach dyplom ukończenia warsztatów otrzymali również muzycy ze Świnic Warckich:

 1. Bednarek Mariusz – sakshorn altowy
 2. Gdańska Sylwia – kornet
 3. Ircha Emilia – saksofon tenorowy
 4. Ircha Katarzyna – saksofon altowy
 5. Koralewska Edyta – kornet
 6. Milczarek Maksymilian – puzon
 7. Rozalski Jakub – sakshorn altowy

Maj 1999r. Orkiestra wzięła udział w obchodach I Dnia Strażaka Województwa Łódzkiego.

14.06.1999r. Orkiestra, wraz z wieloma orkiestrami z województwa łódzkiego–wzięła udział w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez Papieża  Jana Pawła II, która odbyła się na Łowickich Błoniach. Licząca ponad 700 osób WIELKA PAPIESKA ORKIESTRA DĘTA zagrała pod batutą płk. Juliana Kwiatkowskiego/6/, a wspomagała ją Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki pod batutą płk. Adama Czajkowskiego.

27.06.1999r. Orkiestra zaprezentowała się na I Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego w Świnicach Warckich, gdzie zajęła I miejsce w kategorii muzyki marszowej oraz zdobyła Puchar Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Łódzkiego. Nagrodę dla najmłodszego instrumentalisty otrzymał Jakub Rozalski.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący-płk. Adam Czajkowski – dyrygent Koncertowej Orkiestry Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki, członkowie: Przemysław Podwysocki oraz doskonale nam już znany mgr Jakub Pięgot.

27.11.1999r. Koncert orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka „Cecyliada”, które odbyły się w miejscowości Świnice Warckie.

11.12.1999r. Występ orkiestry w programie telewizyjnym „Gospodarze czyli Asy Polsatu”. W 25 osobowym składzie orkiestra dopingowała swojego kapelmistrza. W programie zdobyto kserkopiarkę oraz czajniki bezprzewodowe dla każdego członka zespołu.

 • Skład orkiestry

Przybyli:

 1. Janczarek Bogumił – sakshorn tenorowy
 2. Mazur Magdalena – werbel
 3. Milczarek Piotr – sakshorn altowy\Trąbka

Odeszli: Piszczałkowski Tomasz – trąbka

Repertuar: brak danych

Rok 2000

1 Stycznia 2000r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
 w Świnicach Warckich.

25.04.2000r. Między powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Parzęczewie – nasza orkiestra

zajęła na nim wysokie IV miejsce!

11.06.2000r. Orkiestra zaprezentowała się na II Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Świnicach Warckich, gdzie zajęła I miejsce w kategorii muzyki marszowej oraz zdobyła Puchar Dyrektora GOK. Nagrodę dla najmłodszego instrumentalisty otrzymał Piotr Milczarek.

Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze: Marsz Wiwat – arr. Leon Landowski, Blue Night – arr. Bechneider, Tiger – Rag.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący-mgr Jakub Pięgot, członkowie: mgr Paweł Lewiński oraz p. Ilona Krajewska.

Listopad 2000r. Koncert orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka–„Cecyliada”, które odbyły się w miejscowości Świnice Warckie.

 • Skład orkiestry:

Przybyli:

 1. Arkitek Marta – werbel
 2. Koniuszenny Jakub – sakshorn altowy
 3. Krysiak Agnieszka – werbel
 4. Kubiak Katarzyna – werbel
 5. Milczarek Arkadiusz – trąbka
 6. Milczarek Marcin – sakshorn barytonowy \ puzon \ tuba
 7. Sekura Katarzyna – klarnet Es
 8. Świątek Anna – werbel

Odeszli:

 1. Jesionowski Łukasz – kornet
 2. Kaftan Beata – kornet
 3. Koralewska Edyta – kornet
 4. Radecki Robert – puzon
 5. Radecki Rafał – trąbka
 6. Skrzypczak Jacek – saksofon altowy
 7. Sikora Paweł – tuba

Nowy repertuar: Marsz Wiwat – arr. Leon Landowski, Blue Night – arr. Bechneider

 Rok 2001

1 Stycznia 2001r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

Luty 2001r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie. Opiekunem orkiestry został dh Henryk Oziębłowski. Funkcję tą sprawował do 2010r. z jego inicjatywy w 2001r. zakupiono nowe jednolite stroje dla orkiestry i zespołu tanecznego. W 2005r. z okazji X-lecia orkiestry dzięki jego staraniom ufundowano drobne upominki, okolicznościowe medale
 i statuetki dla członków i założycieli orkiestry. Z jego inicjatywy też dla członków orkiestry, głównie młodzieży zarząd zorganizował wycieczki: 2004. 07. 4-5 Opoczno –  Kazimierz, 22-23.08.2006r. Karpacz i okolice oraz 1-3.07.2008r. Ustronie Śląskie – Koniaków – Wisła-Czarne- Rezydencja Prezydencka i inne.

10.06.2001r. Orkiestra zaprezentowała się na III Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Świnicach Warckich, gdzie zajęła I miejsce i otrzymała Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie w kategorii muzyki marszowej ( w tej kategorii orkiestra zaprezentowała musztrę paradną) oraz I miejsce, Puchar Starosty Łęczyckiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.200zł w kategorii muzyki koncertowej. Nagrodę dla najmłodszego instrumentalisty otrzymała Agnieszka Krysiak.

Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze: Holiday In Rio – arr. Walter Schneider, Ale Maria No Morro – arr. Herivelto Martins, Over and Out – arr.
R. Beck.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący-mgr sztuki Paweł Lewiński, członek: mgr. Andrzej Wielogórski – muzyk.

Lipiec 2001r. Orkiestra wzięła udział w wycieczce do Warszawy-zwiedzanie Sejmu, Senatu RP i Pałacu Prezydenckiego. Była to nagroda ufundowana przez parlamentarzystów SLD: Jerzego Pieniążka, Romana Sroczyńskiego i Michała Kaczmarka/7/.

Wrzesień 2001r. II Przegląd Orkiestr Dętych Związku Gmin Regionu Łódzkiego
w Pabianicach – Nagroda za udział.

01.12.2001r. Koncert orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka „Cecyliada”, które odbyły się w miejscowości Świnice Warckie.

 • Skład orkiestry:

Przybyli

 1. Bartoszak Patrycja – mażoretka
 2. Bednarek Edyta – mażoretka
 3. Bednarek Ewelina – mażoretka
 4. Bednarek Justyna – mażoretka
 5. Bielawska Anna – mażoretka
 6. Czubak Martyna – mażoretka
 7. Doniak Patrycja – mażoretka
 8. Dudkowska Katarzyna – mażoretka
 9. Karkowska Roksana – mażoretka
 10. Kowalczyk Małgorzata – mażoretka
 11. Kowalczyk Dominika – mażoretka
 12. Kolasa Małgorzata – mażoretka
 13. Ożadowicz Izabela – Tamburmajor
 14. Pecyna Anna – mażoretka
 15. Różalska Beata – mażoretka
 16. Rydczak Monika – mażoretka

Odeszli:

 1. Gąsiński Grzegorz – trąbka
 2. Gąsińska Katarzyna – sax tenorowy
 3. Jaruga Marian – sakshorn barytonowy
 4. Milczarek Krzysztof – trąbka
 5. Ożadowicz Izabela – Tamburmajor
 6. Wieczorek Paweł – sakshorn barytonowy

Nowy repertuar: Holiday In Rio – arr. Walter Schneider, Ale Maria No Morro – arr. Herivelto Martins, Over and Out (marsz) – arr. R. Beck, Benton Hall (marsz) – arr., Ballad And Bounce – arr.

 Rok 2002

1 Stycznia 2002r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

Luty 2002r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

9.06.2002r. Orkiestra zaprezentowała się na IV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Świnicach Warckich, gdzie zajęła I miejsce i otrzymała Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie w kategorii muzyki marszowej oraz I miejsce, Puchar Starosty Łęczyckiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł w kategorii muzyki koncertowej. Nagrodę dla najmłodszego instrumentalisty otrzymał Piotr Milczarek.

Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze: Torro Brawo (Paso doble), Hello Dolly– arr., Quando, Quando – arr.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący-
mgr sztuki Paweł Lewiński, członek: mgr. Mariusz Łukasik – muzyk.

Listopad 2002r. Koncert orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka–„Cecyliada”, które odbyły się w miejscowości Świnice Warckie.

 • Skład orkiestry:

Przybyli:

 1. Bartoszak Ewa – opiekunka grupy tanecznej
 2. Cieślak Maksymilian – puzon
 3. Ircha Szymon – sakshorn tenorowy
 4. Jaruga Karolina – saksofon tenorowy

Nowy repertuar:Torro Bravo”, “Hello Dolly”, “Quando, Quando”

 Rok 2003

1 Stycznia 2003r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

Luty 2003r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

15.06.2003r. Orkiestra zaprezentowała się na V Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Świnicach Warckich, gdzie zajęła I miejsce oraz otrzymała Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie w kategorii muzyki marszowej oraz III miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego w kategorii muzyki koncertowej. Nagrodę dla najmłodszego instrumentalisty otrzymał Szymon Ircha.

Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze: W krainie cudownej nocy (solo trąbki – Arkadiusz Milczarek), Parada Solistów – arr. Willy Lange, Ułański Szyk – arr. Leon B. Landowski.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący-
mgr Bożena Pellowska – Chudobińska  – Instruktor ŁDK ośr. muzycznego, członek-Wiesław Kowalski.

Listopad 2003r. Koncert orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka „Cecyliada”, które odbyły się w miejscowości Świnice Warckie.

 • Skład orkiestry:

Przybyli:

 1. Augustyniak Karolina – mażoretka
 2. Dudka Włodzimierz – gitara basowa
 3. Jaszczak Anna – mażoretka
 4. Jaszczak Justyna – mażoretka
 5. Karkowski Kamil – kornet
 6. Lewińska Weronika – mażoretka
 7. Milczarek Anna – saksofon sopranowy

Odeszli:

 1. Bednarek Justyna – mażoretka
 2. Czekalski Grzegorz – trąbka
 3. Doniak Patrycja – mażoretka
 4. Gdańska Sylwia – saksofon teenor
 5. Grzybowska Anna – saksofon tenor
 6. Jagielski Rafał – trąbka
 7. Jesionowski Jakub – kornet
 8. Karkowska Roksana – mażoretka
 9. Kowalczyk Małgorzata – mażoretka
 10. Kowalczyk Dominika – mażoretka
 11. Kubiak Katarzyna – werbel
 12. Pielesiak Iwona – klarnet
 13. Rydczak Monika – mażoretka
 14. Wieczorek Tadeusz – czynele
 15. Żydczak Grzegorz – puzon wentylowy
 16. Żydczak Krzysztof–sakshorn tenorowy
 17. Żydczak Tomasz–sakshorn baryt.

Nowy repertuar: W krainie cudownej nocy, Parada Solistów – arr. Willy Lange, Ułański Szyk – arr. Leon B. Landowski

Rok 2004

1 Stycznia 2004r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

Luty 2004r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

10.04.2004r. Orkiestra wzięła udział w rezurekcji w kościele parafialnym w Świnicach Warckich.

Koncert w miejscowości Opoczno z okazji Dni Opoczna oraz poświęcenie sztandaru miejscowej jednostki OSP. Po koncercie orkiestra udała się na jednodniową wycieczkę do Kazimierza nad Wisłą.

15.06.2004r. Orkiestra zaprezentowała się na VI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Świnicach Warckich, gdzie zajęła I miejsce i zdobyła Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie w kategorii muzyki marszowej I miejsce, Puchar Starosty Łęczyckiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 850 zł w kategorii muzyki koncertowej. Nagrodę dla najmłodszego instrumentalisty otrzymała Milczarek Anna.

Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze: Tijuana Taxi, Medley Boleros, Torro Bravo Teil I.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący-prof. dr hab. Lucjan Cieślak, członek-Paweł Granosik.

11.11.2004r. Orkiestra Uświetniła obchody Święta Niepodległości w Świnicach Warckich.

21.11.2004r. koncert orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka–„Cecyliada”, które odbyły się w miejscowości Świnice Warckie.

Na koncercie orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze: Tijuana Taxi, Medley Boleros, Kapitańskie Tango.

 • Skład orkiestry:

Przybyli:

 • Bednarek Karolina – mażoretka
 • Charuba Arleta – sakshorn tenorowy
 • Domańska Magdalena – mażoretka
 • Doniak Katarzyna – mażoretka
 • Graczyk Weronika – mażoretka
 • Grzelak Izabela – mażoretka
 • Lewińska Michalina – mażoretka
 • Nowak Aneta – sakshorn altowy
 • Orczykowska Katarzyna–sakshorn baryt.
 • Oblizajek Łukasz-sakshorn barytonowy
 • Sobczyński Adrian – trąbka
 • Wielgus Żaneta – mażoretka

Odeszli:

 1. Dobiecki Karol – kornet
 2. Jaruga Marian – sakshorn Barytonowy
 3. Koniuszenny Jakub – sakshorn altowy
 4. Łazarek Tadeusz – Tuba B

Nowy repertuar: Golden Sun (marsz) – Willy Lange, Mornig Post (marsz) – Willy Lange, Polka na 3 puzony – Franciszek Suwała, Medley Boleros, Most na rzece Kwai (marsz), Tequila, Tyrolski Twist

 Rok 2005

1 Stycznia 2005r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

16.01.2005r. Odbył się koncert kolęd w kościele parafialnym w Świnicach Warckich.

29.01.2005r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

06.02.2005r. Koncert podczas gminnej gali „Człowiek Roku 2005”.

26.03.2005r. Orkiestra wzięła udział w rezurekcji w kościele parafialnym w Świnicach Warckich.

03.05.2005r. Orkiestra uświetniła obchody 214 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz obchodów Dnia Strażaka w OSP Świnice Warckie.

26.05.2005 r. Orkiestra uświetniła swoją grą obchody Bożego Ciała w Świnicach Warckich.

12.06.2005 r. Orkiestra zaprezentowała się na VII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Świnicach Warckich, gdzie zajęła I miejsce i zdobyła Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie w kategorii muzyki marszowej I miejsce, Puchar Starosty Łęczyckiego w kategorii muzyki koncertowej. Nagrodę dla najmłodszego instrumentalisty otrzymała Milczarek Anna.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący-mgr Kinga Szczepaniak – dyrektor szkoły muzycznej w Łęczycy, członek-Krzysztof Koziński – kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Poddębice, Janusz Jankowski.

26.06.2005r. Koncert z okazji 10. rocznicy istnienia Orkiestry Dętej OSP w Dąbiu, pow. kolski.

18.09.2005r. Koncert Jubileuszowy z okazji 10 rocznicy utworzenia Orkiestry OSP Świnice Warckie, podczas Festynu „ DZIEŃ ZIEMNIAKA” w Świnicach Warckich.

06.08.2005r. Orkiestra powitała pielgrzymkę pieszą idącą na Jasną Górę z Elbląga
i odpoczywającą w Świnicach Warckich.

28.08.2005r. Orkiestra uświetniała uroczystości ogłoszenia Świętej Siostry Faustyny Patronką Ziemi Świnickiej, podczas obchodów 100 rocznicy jej urodzin i chrztu św.

26.11.2005r. Koncert orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka „Cecyliada”, które odbyły się w sali OSP Świnice Warckie.

 • Skład orkiestry:

Przybyli:

 1. Antoniak Radosław – puzon wentylowy
 2. Antoniak Damian – klarnet
 3. Wielgus Piotr – kornet

Odeszli:

 1. Bednarek Mariusz – kornet
 2. Janczarek Bogumił – sakshorn tenorowy
 3. Sekura Marcin – kornet
 4. Tomes Grzegorz – puzon

Nowy repertuar: Boogie For Trombones, Serduszko puka, Graj skrzypku graj, Łzy matki (marsz Żałobny), Samba for Band, Kaczuchy

 Rok 2006

1 Stycznia 2006r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP

w Świnicach Warckich.

16.01.2006r. Odbył się koncert kolęd w kościele parafialnym w Świnicach Warckich.

Luty 2006r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

15.06.2006r. Orkiestra zaprezentowała się na VIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Świnicach Warckich gdzie zajęła I miejsce i otrzymała Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie w kategorii muzyki marszowej I miejsce, Puchar Starosty Łęczyckiego w kategorii muzyki koncertowej. Nagrodę dla najmłodszego instrumentalisty otrzymała Wielgus Piotr.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący:
prof. dr hab. Lucjan Cieślak, członek: mgr Kinga Szczepaniak – dyrektor szkoły muzycznej w Łęczycy, Dominika Zakrzewska

Listopad 2006r. Koncert orkiestry podczas gminnych obchodów Dnia Muzyka–„Cecyliada”, które odbyły się w miejscowości Świnice Warckie.

 • Skład orkiestry:

Przybyli:

 1. Bednarek Klaudia – werbel
 2. Dąbrowski Błażej – kornet
 3. Herman Agnieszka – mażoretka
 4. Kaźmierska Anna – mażoretka
 5. Michalak Angelika – saksofon altowy
 6. Walczak Daniel – kornet

Odeszli:

 1. Ircha Emilia – saksofon tenorowy
 2. Ircha Katarzyna – saksofon altowy
 3. Milczarek Arkadiusz – trąbka
 4. Pecyna Maria – werbel
 5. Sekura Iwona – saksofon altowy
 6. Sekura Katarzyna – klarnet ES

Nowy repertuar: Benton Hall, Puzon Express, Polka na 4 puzony, Patricka samba.

 Rok 2007

1 Stycznia 2007r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

Luty 2007r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

17.06.2007r. IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich. Na przeglądzie orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze: Alpen Lander Summungsparade, Medley Boleros, Rock Around The Clock.

„IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Świnicach Wartkich, w którym wzięło udział
9 orkiestr (Grabów, Mazew, Piątek, Góra św. Małgorzaty, Grodzisko, Pruszki, Świnice Warckie, Stemplew i Błonie) i około 300 instrumentalistów. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący–Andrzej Rokicki – profesor, trębacz solista i dyrygent w Ośrodku Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, oraz członkowie: Jakub Pięgot–muzyk, dyrektor Szkoły Muzycznej i kapelmistrz reprezentacyjnej Orkiestry Dętej ZHP w Uniejowie oraz Katarzyna Lewińska–dyrektor GOK w Świnicach Warckich przyznała następujące nagrody:

w kategorii muzyki marszowej:

I miejsce, Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie i nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł zdobyła Orkiestra Dęta OSP w Świnicach Warckich

w kategorii muzyki koncertowej:

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 500 zł zdobyły: Gminna Orkiestra Dęta w Grabowie i Orkiestra Dęta OSP w Świnicach Warckich. Orkiestra ze Świnic zdobyła ponadto Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy, a Orkiestra z Grabowa Puchar Starosty Łęczyckiego.”/8/.

26.08.2007r. Orkiestra uświetniała uroczystości parafialnej: 102 rocznicy urodzin i chrztu Św. Faustyny Kowalskiej.

09.09.2007r. Orkiestra wzięła udział w paradzie ulicą Piotrkowską w Łodzi podczas corocznego Jarmarku Wojewódzkiego.

24.11.2007r. Orkiestra zaprezentowała swój dorobek podczas „Cecyliady”, która odbyła się w sali OSP w Świnicach Warckich.

 • Skład orkiestry:

Przybyli: Nikt nie przybył

Odeszli:

 1. Arkitek Marta – werbel
 2. Augustyniak Karolina – mażoretki
 3. Bartoszak Patrycja – mażoretka
 4. Bednarek Ewelina – mażoretki
 5. Bielawska Anna – mażoretki
 6. Dudkowska Katarzyna – mażoretki
 7. Karkowski Artur – klarnet
 8. Karkowski Daniel – klarnet
 9. Kolasa Małgorzata – mażoretka
 10. Nowak Aneta – sakshorn tenorowy
 11. Różalska Beata – mażoretka

Nowy repertuar: The Final Countdown, Acapulco, Rock Around The Clock, Feelings, Paris – Dakar

 Rok 2008

1 Stycznia 2008r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

Luty 2008r. Walne zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

23.04.2008r. Orkiestra wzięła udział w procesji rezurekcyjnej prowadzonej ulicami Świnic Warckich.

15.06.2008r. Orkiestra wzięła udział w Jubileuszowym X Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w którym zajęła I miejsce w kategorii muzyki marszowej oraz  II miejsce ex aequo
z Orkiestrą OSP Błonie w kategorii muzyki koncertowej.

Orkiestra dęta OSP Świnice Warckie otrzymała puchar Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Natomiast wyróżnienie oraz nagrodę w postaci pucharu Prezesa Firmy Hurtap SA otrzymała żeńska grupa taneczna działająca przy naszej orkiestrze.

Najmłodszym muzykiem naszego zespołu został trębacz Piotr Wielgus, a najstarszym pan Henryk Oziębłowski grający na bębnie.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: Przewodniczący- prof. dr hab. Lucjan Cieślak, członek: mgr Krzysztof Pydyński – Dyrygent Orkiestry OSP Koło oraz nauczyciel w Szkole muzycznej II st. w Koninie.

24.08.2008r. Orkiestra wzięła udział w obchodach 103 rocznicy urodzin i chrztu Świętej Siostry Faustyny prowadząc procesję od jej domu w Głogowcu do Sanktuarium
w Świnicach Warckich.

22.11.2008r. Orkiestra wzięła udział w „Cecyliadzie”, będącej obchodami święta muzyka zorganizowanej w sali OSP w Świnicach Warckich, gdzie zaprezentowała się
w następującym repertuarze: Marsz Wiwat – arr. Leon Landowski, Rock Around the Clock – arr. Walter Tuschla, Puzon Express – arr. Walter Tuschla.

 • Skład orkiestry:

Przybyli:

 1. Gapsa Mateusz – kornet
 2. Gapsa Martyna – saksofon altowy
 3. Kulczycka Karolina – saksofon altowy
 4. Sobczyńska Lidia – kornet

Odeszli:

 1. Bednarek Klaudia – werbel
 2. Cieślak Maksymilian – puzon
 3. Charuba Arleta – sakshorn tenorowy
 4. Czubak Martyna – mażoretki
 5. Domańska Magdalena – mażoretka
 6. Krysiak Agnieszka – werbel
 7. Mazur Magdalena – werbel
 8. Michalak Angelika – saksofon altowy
 9. Orczykowska Katarzyna – sakshorn barytonowy
 10. Rozalski Jakub – sax, klarnet

Nowy repertuar: Party Stauben, The Best of Zbigniew Wodecki, Sanisch Eays

 Rok 2009

1 Stycznia 2009r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

Luty 2009r. Odbyło się coroczne Walne Zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

21.06.2009r. Orkiestra zaprezentowała się na XI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Świnicach Warckich, gdzie zajęła I miejsce w kategorii muzyki marszowej oraz II miejsce w kategorii muzyki koncertowej.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: Przewodniczący:-prof. dr hab. Lucjan Cieślak, członkowie: prof. Barbara Salata oraz mgr Andrzej Błaszczyk – dyr. MGOK Uniejów.

11.11.2009r. Orkiestra uświetniła obchody 91 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

28.11.2009r. Orkiestra wzięła udział w „Cecyliadzie”, będącej obchodami święta muzyka zorganizowanej w sali OSP w Świnicach Warckich. Był to występ wyjątkowy gdyż właśnie w tym dniu, orkiestra po raz ostatni zagrała publicznie pod batutą Kapelmistrza Druha Józefa Włodarczyka.

 • Skład orkiestry

Przybyli:

 1. Barański Maciej – kornet
 2. Bartczak Dawid – saksofon tenorowy
 3. Bednarek Anna – kornet (zrezygnowała przed ukończeniem szkolenia)
 4. Górniak Mateusz – sakshorn tenorowy
 5. Lewińska Anna – klarnet (zrezygnowała przed ukończeniem szkolenia)
 6. Prądzyński Filip – kornet
 7. Zelba Katarzyna–sakshorn tenorowy (zrezygnowała przed ukończeniem szkolenia)

Odeszli:

 1. Druh Józef Włodarczyk – Kapelmistrz
 2. Bednarek Karolina – mażoretki
 3. Doniak Katarzyna – mażoretka
 4. Graczyk Weronika – mażoretka
 5. Grzelak Izabela – mażoretka
 6. Herman Agnieszka – mażoretka
 7. Jaszczak Anna – mażoretki
 8. Jaszczak Justyna – mażoretki
 9. Karkowski Kamil – kornet
 10. Pecyna Anna – mażoretki
 11. Świątek Anna – mażoretki
 12. Walczak Daniel – kornet

Nowy repertuar: Mitternacht In Moskau – arr. John Trevez, Marsz Wierzby płaczące (praszczanie sławianki) – arr.

Rok 2010

3 Stycznia 2010r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich. Występ orkiestry poprowadził Maksymilian Milczarek jeden
z muzyków grających w tym zespole.

Luty 2010r. Odbyło się coroczne Walne Zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie. Na zebraniu tym postanowiono o zatrudnieniu kolejnego kapelmistrza orkiestry. Został nim  mgr Andrzej Błaszczyk – były dyr. M-GOK Uniejów oraz muzyk filharmonii płockiej. Funkcję opiekuna orkiestry powierzono dh. Piotrowi Kaźmierskiemu.

26.02. 2010r. Odbyła się pierwsza próba orkiestry pod batutą nowego kapelmistrza.

03.05.2010r. Orkiestra uświetniła obchody 219 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz poświęcenie nowego wozu bojowego zakupionego przez jednostkę OSP w Świnicach Warckich.

13.06.2010r. Orkiestra zaprezentowała się na XII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich gdzie zajęła I miejsce w kategorii muzyki marszowej oraz
II miejsce w kategorii muzyki koncertowej. Pucharem Prezesa „Hurtap” S.A w Łęczycy wyróżniona została grupa taneczna, która wystąpiła z naszą orkiestrą.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna w składzie: przewodniczący – mgr Jakub Pięgot – Dyrygent Młodzieżowej Orkiestry ZHP – OSP w Uniejowie oraz Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Uniejowie, członkowie: Janusz Dzikowski – właściciel jednego z łódzkich sklepów muzycznych, Katarzyna Lewińska – Dyrektor GOK
w Świnicach Warckich.

04.07.2010r. Orkiestra dała koncert w czasie pikniku strażackiego w Człopach (gm. Uniejów), pod nieobecność dyrygenta orkiestrę poprowadził puzonista, Maksymilian Milczarek.

18.07.2010r. Orkiestra wspólnie z Orkiestrą Dętą OSP Wielenin zaprezentowała się na
V Gminnym Festiwalu Orkiestr Dętych w Spicymierzu, gm. Uniejów.

22.08.2010r. Orkiestra uświetniła obchody 105 rocznicy urodzin i chrztu Świętej Siostry Faustyny prowadząc procesję z pod jej domu w Głogowcu do Sanktuarium w Świnicach Warckich.

11.09.2010r. Orkiestra wzięła udział w uroczystości zaślubin tamburmajorki zespołu oraz klarnecistki Katarzyny Milczarek. Zespół najpierw przeprowadził parę młodych z domu rodzinnego naszej członkini do kościoła parafialnego, by po mszy poprowadzić weselny orszak do sali OSP w Świnicach Warckich. Tam dała krótki koncert umilając składanie życzeń.

15.10.2010r. Podczas próby orkiestry kapelmistrz Andrzej Błaszczyk zrezygnował
z pełnienia funkcji Dyrygenta Orkiestry OSP w Świnicach Warckich.

29.10.2010r. Podczas zebrania zarządu OSP w Świnicach Warckich postanowiono powierzyć funkcję kapelmistrza orkiestry dętej OSP w Świnicach Warckich wieloletniemu muzykowi tego zespołu Maksymilianowi Milczarkowi.

11.11.2010r. W tym dniu orkiestra uświetniła Obchody Święta Niepodległości oraz poświęcenia i przekazania sztandaru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej w rocznicę powstania tego stowarzyszenia.

 27.11.2010r. Orkiestra wzięła udział w „Cecyliadzie”, będącej obchodami święta muzyka zorganizowanej w sali OSP w Świnicach Warckich, gdzie zaprezentowała się
w następującym repertuarze: Wiązanka Melodii Biesiadnych – arr. Marian Frankowski, Kwiat jednej nocy – arr. Józef Kamyk, Mercy, mercy, mercy – arr. John Edmondson.

 • Skład orkiestry:

Przybyli:

 1. Karkowski Bartosz – perkusja (01.07.2010 r.) /9/
 2. Kunicki Jakub – sakshorn barytonowy (01.07.2010 r.)
 3. Mejsner Leszek – trąbka (01.01.2010 r.)
 4. Skotnicki Dariusz – trąbka (G) /10/
 5. Tomasik Paweł – Tuba B (G)
 6. Warych Bartosz – puzon (G)
 7. Wituła Filip – czynele, bęben (01.01.2010 r.)

Odeszli:

 1. mgr Andrzej Błaszczyk – Kapelmistrz
 2. Jaruga Karolina – saksofon tenorowy
 3. Lewiński Wojciech/11/ – perkusja
 4. Oziębłowski Henryk – bęben
 5. Pecyna Łukasz – saksofon altowy

Nowy repertuar: Heal the World – arr. Ron Sebregts, Kolędy i pieśni kościelne-opracowanie Marian Frankowski, Kwiat jednej nocy – arr. Józef Kamyk, Mercy, mercy, mercy – arr. John Edmondson, Marsz Pochód – arr., Reiders March – arr., The Lion King – arr. Ron Sebregts, Wiązanka Melodii Biesiadnych – arr. Marian Frankowski.

Rok 2011

2 Stycznia 2011r. Koncert kolęd na strażackim spotkaniu opłatkowym w sali OSP
w Świnicach Warckich.

Luty 2011r. Orkiestra zagrała na coroczne Walne Zebranie strażaków z OSP Świnice Warckie.

24.04.2011r. Orkiestra uświetniła wielkanocną procesję rezurekcyjną w Świnicach Warckich.

03.05.2011r. Orkiestra uświetniła obchody 220 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka, które odbyły w Świnicach Warckich.

19.06.2011r. Orkiestra zaprezentowała się na XIII Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego w Świnicach Warckich, gdzie zajęła I miejsce w kategorii muzyki marszowej, za co otrzymała  Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł. W kategorii muzyki koncertowej orkiestra zajęła II miejsce ex aequo z zespołem OSP Błonie. Na przeglądzie wyróżnieni zostali również: kapelmistrz Maksymilian Milczarek – Puchar Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świnicach Warckich oraz pan Grzegorz Milczarek – w kategorii Najstarszy Instrumentalista.

Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna, w składzie: przewodniczący – mgr Jakub Pięgot – Dyrygent Młodzieżowej Orkiestry ZHP – OSP w Uniejowie oraz Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Uniejowie, członkowie: Krystyna Pawlak – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, Tadeusz Bednarek – inicjator oraz wieloletni organizator Przeglądów Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich.

23.06.2011r. Orkiestra uświetniła swoją grą obchody Bożego Ciała oraz uroczystą mszę, będącą pożegnaniem księży: proboszcza – Tadeusza, Michała i Piotra. Uroczystości oraz procesja ulicami konińskiego osiedla odbyły się w parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej
w Koninie.

17.07.2011r. Orkiestra połączona z partnerską orkiestrą OSP Wielenin dała koncert podczas uroczystości wyświęcenia i przekazania wszystkich samochodów strażackich pozyskanych dla jednostek OSP w gminie Uniejów, które odbyły się w Czepowie (gm. Uniejów).

24.07.2011r. Orkiestra wspólnie z orkiestrą dętą OSP Wielenin zaprezentowała się na
VI Gminnym Festiwalu Orkiestr Dętych w Spicymierzu, gm. Uniejów.

16.08.2011r. Orkiestra uświetniła obchody 700 – lecia parafii Chwalborzyce. Obchody zbiegły się z uroczystościami odpustowymi parafii czyli wspomnieniem św. Rocha.

21.08.2011r. Orkiestra połączona z partnerską orkiestrą OSP Wielenin zagrała podczas mszy św. oraz poprowadziła korowód dożynkowy podczas Święta Plonów połączonych
z III Jarmarkiem Wilamowskim. Impreza odbyła się w miejscowości Wilamów.

25.08.2011r. Zespół Kameralny, działający przy orkiestrze wystąpił podczas
III Integracyjnego Festiwalu Pieśni ku Czci Świętej Faustyny „Miłosierne Nutki”. Występ został bardzo ciepło przyjęty o czym świadczyć mogą słowa zamieszczone w krótkiej notatce dotyczącej owego wydarzenia:

„Na zakończenie wystąpił DĘTY ZESPÓŁ KAMERALNY, który grał Panu nie na harfie, nie na cytrze…, ale na wszelkich innych instrumentach, ku radości wszystkich obecnych. Był to piękny, profesjonalny występ młodego oktetu i oby dalej tak rozwijali się muzycznie”./12/.

28.08.2011r. Orkiestra wspólnie z zespołem OSP Stemplew uświetniła obchody 106 rocznicy urodzin i chrztu Świętej Siostry Faustyny prowadząc procesję od jej domu
w Głogowcu do Sanktuarium w Świnicach Warckich.

04.09.2011r. Orkiestra wzięła udział w uroczystościach dożynkowych w Krzyżanowie (gm. Kutno). W trakcie trwania tych uroczystości poświęcono nowo otwarty dom kultury.

11.11.2011r. Orkiestra wspólnie z zespołem OSP Stemplew uświetniła obchody Święta Niepodległości, które odbyły się w Świnicach Warckich.

19.11.2011r. Orkiestra wzięła udział w „Cecyliadzie”, będącej obchodami święta muzyka zorganizowanej w sali OSP w Świnicach Warckich gdzie zaprezentowała się
w następującym repertuarze: Coco Jambo – arr. Manfred Schneider, Abington Ridge Overture – Ed Huckeby, Wiązanka Melodii Żołnierskich (utwór wykonany wspólnie z Orkiestrą OSP Stemplew) – arr. J. Kwiatkowski.

 • Skład orkiestry na dzień 01.07.2011 r. (skład podstawowy):
 1. Milczarek Maksymilian – Kapelmistrz
 2. Skotnicka Katarzyna – tamburmajor
 3. Milczarek Katarzyna – klarnet /13/.
 4. Rozalski Patryk – klarnet
 5. Milczarek Anna – saksofon altowy
 6. Gapsa Martyna – saksofon altowy
 7. Walczak Dominik – saksofon altowy
 8. Bartczak Dawid – saksofon tenorowy
 9. Rokoszewski Kamil – saksofon tenorowy
 10. Barański Maciej – kornet
 11. Dąbrowski Błażej – kornet
 12. Gapsa Mateusz – kornet
 13. Mejsner Leszek – kornet
 14. Prądzyński Filip – kornet
 15. Sobczyńska Lidia – kornet
 16. Skotnicki Dariusz – kornet
 17. Milczarek Piotr – trąbka
 18. Sobczyński Adrian – trąbka
 19. Ircha Szymon – sakshorn tenorowy
 20. Górniak Mateusz – sakshorn tenorowy
 21. Kunicki Jakub – sakshorn barytonowy
 22. Antoniak Radosław – puzon wentylowy
 23. Dobiecki Roman – puzon
 24. Warych Bartosz – puzon
 25. Kaźmierski Piotr – tuba Es
 26. Milczarek Marcin – tuba Es
 27. Tomasik Paweł – tuba B
 28. Milczarek Grzegorz – bęben
 29. Wituła Filip – czynele
 30. Karkowski Bartosz – perkusja

Przybyli:

 1. Górniak Marta – klarnet ( 01.06.2011 r.)
 2. Naparty Krystian – puzon (zrezygnował przed ukończeniem szkolenia)
 3. Olejnik Anita – flet/14/ (01.07.2011 r.)
 4. Rozalski Patryk – klarnet (01.07.2011 r.)
 5. Rokoszewski Kamil – saksofon tenorowy (01.07.2011 r.)
 6. Wielgus Żaneta – tamburmajor (01.09.2011 r.)

Odeszli:

 1. Antoniak Damian – klarnet (01.01.2011 r.)
 2. Kulczycka Karolina – saksofon altowy (01.07.2011 r.)
 3. Wielgus Piotr – trąbka (01.03.2011 r.)

Nowy repertuar: Abington Ridge Overture–Ed Hackeby, Coco Jambo–arr. Manfred Schneider, Marsz, Marsz Polonia – ins. Andrzej Rozbicki, Marsz Europa – muz. Robert Allmend, Marsz FRULATO – arr. Marian Frankowski, Marsz Kościelny – arr. Jerzy Zabłocki, Marsz Ułański Szyk – arr. Leon Landowski, Mazurek Dąbrowskiego tonacja F – dur – ins. A. Wiśniewski, Sway – arr. Jan van Kraeydonck  , The Lion Sleeps Thonight – arr. , The Young Amadeus – arr. Jacob De Hann, Wiązanka Melodii Żołnierskich – arr. J. Kwiatkowski, Zbiór 230 pieśni na średnią orkiestrę dętą – opracowanie Franciszek Suwała.

 Rok 2012

17.06.2012 r. – Orkiestra zaprezentowała się na XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr

Dętych w Świnicach Warckich gdzie zajęła I miejsce w kategorii muzyki marszowej, za co otrzymała  Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł. W kategorii muzyki koncertowej orkiestra zajęła I miejsce ex aequo z zespołem OSP Piątek, za co otrzymała Puchar Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej Pana Andrzeja Karkowskiego oraz okolicznościowe parasole. Na przeglądzie wyróżnieni zostali również: Patryk Rozalski w kategorii najmłodszy instrumentalista oraz Pan Grzegorz Milczarek – w kategorii Najstarszy Instrumentalista.

     Nad przebiegiem koncertu czuwała komisja artystyczna w składzie – Przewodniczący: mgr Jakub Pięgot – Dyrygent Młodzieżowej Orkiestry ZHP – OSP w Uniejowie oraz Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Uniejowie, członek: Marcin Tober – nauczyciel, muzyk. Sekretarzem komisji była Pani Ilona Krajewska.

W czasie koncertu orkiestra zaprezentowała się w następującym repertuarze:

 • Wiązanka Melodii Biesiadnych – arr. Marian Frankowski
 • Abington Ridge Overture – arr. Ed Huckeby
 • Oh, Pretty Woman – arr. Thorsten Reinau

            Warto zauważyć iż po raz pierwszy przegląd orkiestr rozpoczął się od wspólnego wykonania utworu Rycerze Floriana, będącego oficjalnym Hymnem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz marsza Orkiestry Dęte w opracowaniu Juliana Kwiatkowskiego. Orkiestrą składającą się ze wszystkich muzyków uczestniczących w przeglądzie zadyrygował dh Jakub Pięgot.

            Podczas tego przeglądu orkiestra zaprezentowała się wraz z reaktywowaną grupą mażoretek prowadzoną przez naszą Panią Tamburmajor Żanetę Wielgus. Dziewczęta ubrane były w nowo zakupione stroje i znaczącą wpłynęły na wizerunek estetyczny naszego zespołu.

Grupa taneczna wystąpiła w następującym składzie osobowym:

 1. Żaneta Wielgus – tamburmajor, opiekunka grupy
 2. Anna Bednarek
 3. Magdalena Bednarek
 4. Arleta Dobiecka
 5. Anna Kaźmierska
 6. Anita Księżak
 7. Anna Lewińska
 8. Michalina Lewińska
 9. Donata Michalak – rezerwowa
 10. Katarzyna Zelba

 

Źródło: Magdalena Ożadowicz „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”

 

Przypisy:                                                            

/1/. J. Pięgot, Praca magisterska „Czynniki warunkujące działalność orkiestr dętych
w szkołach ponadpodstawowych”,
Kalisz 1994, s.26.

/2/. M. Kosewski, „O prowadzeniu orkiestry dętej”, Warszawa 1986, s.10.

/3/. Podkreślone nazwiska oznaczają udział w orkiestrze od czasu jej powstania, czyli od 01.10.1995 roku.

/4/. Kursywą wyróżniono nazwiska osób, które przyjeżdżają do orkiestry z OSP Wartkowice, którzy nie posiadają własnej orkiestry.

/5/. M. Jurgielewicz, „Zagrała Orkiestra” [w]: Gazeta Konińska, Konin, styczeń 1998r.

/6/. Płk Julian Kwiatkowski – dyrygent, kompozytor i aranżer. Od roku 1985 jest członkiem Polskiego Związku Kompozytorów ZAKR oraz członkiem ZAiKS. Jest autorem kilkudziesięciu kompozycji i ponad 1500 opracowań i aranżacji na różne składy orkiestrowe. W latach 1981-1993 pełnił obowiązki Starszego Inspektora Orkiestr Wojska Polskiego. Wraz z orkiestrami odbył szereg podróży m.in. do Belgii, Danii, Francji, Japonii, Szwecji, USA
i Wielkiej Brytanii. Na jego wniosek, w roku 1991 zostały zorganizowane po raz pierwszy w Krakowie I Międzynarodowe Spotkania Muzyczne Orkiestr Wojskowych.

/7/. Informacje pochodzą z Kroniki OSP Świnice Warckie.

/8/. Informacja zaczerpnięta z raportu Wójta Gminy Grabów, dotyczącego działalności międzysesyjnej w okresie od 28 kwietnia do 29 czerwca 2007 roku – archiwum prywatne.

/9/. W nawiasie zaznaczono datę dołączenia lub odejścia z zespołu.

/10/. (G) – ten skrót przy nazwisku oznacza muzyków grających w zespołach kameralnych, działających na terenie gminy Świnice Warckie i wspomagających tym samym orkiestrę dętą. Są oni pełnoprawnymi członkami orkiestry.

/11/. Pan Wojciech Lewiński jest honorowym członkiem orkiestry i zadeklarował pomoc orkiestrze w zależności od potrzeb i czasu, jakim będzie dysponował.

/12/. Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich, notatka autorstwa
Anny Bryzgalskiej, zamieszczona na stronie internetowej gminy Świnice Warckie: http://www.swinicewarckie.com.pl/ ?aktualnosci,00606.

/13/. Wyróżnione osoby grają w orkiestrze od czasu jej powstania, tj. od 01.10.1995r.

/14/. Orkiestra dęta OSP Świnice Warckie nigdy wcześniej nie posiadała fletu na swoim wyposażeniu. Instrument ten został zakupiony w sierpniu 2011r.

I Przegląd orkiestr. Orkiestra Dęta OSP Świnice Warckie, przygotowanie do występu.

Kasia Milczarek-najmłodszy członek orkiestry, grała na altówce, potem na klarnecie, a następnie prowadziła orkiestrę jako tamburmajor.

W tyle od lewej: Tadeusz Łazarek, Henryk Oziębłowski, Wojciech Lewiński, Piotr Kaźmierski, Marian Pawlak, Robert Radecki i Roman Dobiecki.

Przegląd orkiestr, Świnice Warckie ’98. Orkiestra w muzyce koncertowej, partia solowa Grzegorz Gąsiński.

Orkiestra i zespół taneczny w 2001r.

Przegląd Orkiestr Dętych, Świnice Warckie 2004. Przemarsz na przegląd orkiestr.

Orkiestra i tamburmajor Katarzyna Milczarek.

Przegląd Orkiestr Dętych, Świnice Warckie 2005. Prezentacja Orkiestry i zespołu tanecznego w muzyce marszowej.

2012. Orkiestra Dęta OSP Świnice Warckie przed strażnicą  wraz z mażoretkami, tamburmajorką oraz druhami Henrykiem Oziębłowskim i Stanisławem Pecyną w dzień Przeglądu tj. 17.06.2012 rok.

Orkiestra dęta OSP Świnice Warckie podczas XIV Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego 2012.