OSP ŚWINICE WARCKIE bogatsze o czterech strażaków-ratowników.

W Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy zakończyło się jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W zajęciach, które realizowane były od 28 lipca do 27 września 2023 roku uczestniczyli druhowie i druhna jednostek OSP z terenu powiatu łęczyckiego. Całe szkolenie podzielone zostało na bloki tematyczne, podczas których osoby biorące udział w szkoleniu byli zapoznawani z wszystkimi zagadnieniami przedmiotowego kursu. Jednym z ważniejszych elementów był test w komorze dymowej przeprowadzony w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu. Dodatkowo: kursanci brali udział w szkoleniu z zakresu współdziałania z SP ZOZ LPR, przećwiczono również techniki ratownicze wykorzystywane przy ewakuacji osób poszkodowanych w trakcie wypadków komunikacyjnych.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu podczas rzeczywistych akcji.
Szkolenie z pozytywnym wynikiem końcowym egzaminu ukończyło 36 druhów oraz 1 druhna.
 
Zródło:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy
Opracowanie: asp. Grzegorz Sobiński
 
 
Do naszego “wyjazdowego składu” dołączają:
– Drubkowski Krzysztof
– Folwarczyk Bartłomiej
– Musiałowski Dominik
– Musiaowski Kacper