Obchody Dnia Strażaka

Jak co roku 3 maja nasza jednostka bierze udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączonymi z obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapaleniem zniczy pod grotą Najświętszej Marii Panny. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej, po której nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie po modlitwie zostały zapalone znicze na grobach zmarłych strażaków. Dalsza część obchodów miała miejsce na placu przy naszej strażnicy. Po złożeniu meldunku głos zabrali Wójt Gminy Pani Sylwia Bartczak oraz dh Krzysztof Próchniewicz prezes ZOGm ZOSP RP w Świnicach Warckich. Był także czas na wręczenie odznaczeń za wysługę lat oraz Wzorowy Strażak. Uroczystości zakończyły się wspólnym biesiadowaniem.

Kolejny raz na wysokości zadania stanęło Koło Gospodyń Wiejskich w Świnicach Warckich, których członkowie przygotowali dekorację stołów oraz posiłek. Drogie koleżanki i koledzy z KGW składamy Wam gorące podziękowania za waszą pracę.