27 marca 2023- Pożar budynku mieszkalnego.

27.03.2023, godzina 5:35 – wyjazd alarmowy zastępu GBARt do pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Rzemieślniczej w Świnicach Warckich.

Nasze działania w pierwszej fazie polegały na udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanemu mieszkańcowi. Mężczyzna samodzielnie opuścił budynek. 

Jednocześnie rota uzbrojona w aparaty ochrony dróg oddechowych prowadziła czynności mające na celu zlokalizowanie oraz gaszenie pożaru, po wcześniejszym odłączeniu budynku od zasilania w energię elektryczną. 

 

Siły i środki:

OSP ŚWINICE WARCKIE

OSP LEŹNICA MAŁA

JRG PSP ŁĘCZYCA 

ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO