Walne zebranie sprawozdawcze.

Za nami walne zebranie sprawozdawcze podczas którego, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd naszej OSP otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. W walnym zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: dh Krzysztof Próchniewicz – prezes ZOGm ZOSP RP w Świnicach Warckich, dh Grzegorz Stasiak – wice prezes ZOGm ZOSP RP w Świnicach Warckich, asp. Krzysztof Brudzyński – kwatermistrz KP PSP w Łęczycy, Edward Cymmer – wice przewodniczący Rady Powiaty Łęczyckiego. Monik Galankiewicz – Radna Rady Powiatu Łęczyckiego, Sylwia Bartczak – wójt Gminy Świnice Warckie, Joanna Krawczuk – księgowa Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie, Andrzej Karkowski – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich, Małgorzata Krygier – prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Świnicach Warckich, Renata Stasiak – dyrektor LBS Strzałkowo odział w Świnicach Warckich.

Na ręce Pani Małgorzaty Krygier składamy serdeczne podziękowania członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Świnicach Warckich za przygotowanie poczęstunku oraz dekorację stołów.