27 marca 2023- Pożar budynku mieszkalnego.

27.03.2023, godzina 5:35 – wyjazd alarmowy zastępu GBARt do pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Rzemieślniczej w Świnicach Warckich. Nasze działania w pierwszej fazie polegały na udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanemu mieszkańcowi. Mężczyzna samodzielnie opuścił budynek.  Jednocześnie rota uzbrojona w aparaty ochrony dróg oddechowych prowadziła czynności mające na celu zlokalizowanie oraz…

czytaj dalej

Oferta skierowana specjalnie dla strażaków OSP

Zapraszamy do współpracy STRAŻAKÓW OSP (i nie tylko) , którzy będą mogli zapisać się na dowolne prawo jazdy lub szkolenie i zrobić je za 20% ceny.  Zapraszamy Państwa jednostkę OSP do kontaktu – przyjedziemy i zorganizujemy spotkanie informacyjne w dogodnym terminie.   Ofertę kierujemy konkretnie do: 1/ Osób pracujących w firmach, które…

czytaj dalej

22.03.2023 Pomagamy ukraińskim strażakom.

Trwa kolejna akcja zbiórki sprzętu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na doposażenie ukraińskich strażaków. W dniu dzisiejszym nasza jednostka przekazała lekki hydrauliczny zestaw kombi firmy Holmatro oraz jeden hełm strażacki. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt będzie wspierał ukraińskich strażaków w prowadzonych działaniach, szczególnie podczas usuwania skutków działań rosyjskiego agresora.

czytaj dalej

Walne zebranie sprawozdawcze.

Za nami walne zebranie sprawozdawcze podczas którego, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd naszej OSP otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. W walnym zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: dh Krzysztof Próchniewicz – prezes ZOGm ZOSP RP w Świnicach Warckich, dh Grzegorz Stasiak – wice prezes ZOGm ZOSP RP w Świnicach Warckich,…

czytaj dalej