Zaproszenie na Walne zebranie sprawozdawcze.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich zaprasza członków czynnych, wspierających, honorowych oraz mieszkańców na Walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę 18. lutego 2023 roku, Walne zebranie rozpocznie się o godz. 17.00.