Podsumowanie roku 2022.

Rok 2022 już za nami, zatem czas na jego podsumowanie. Do jego określenia wystarczy jedno słowo – REKORDOWY- pod wieloma względami.

 

W mijającym roku odnotowaliśmy 95 zgłoszeń.  Jest to największa liczba wyjazdów do zdarzeń w historii, jednak ten rekord nie jest dla nas chlubą i powodem do zaszczytu. Świadczy to bowiem o wzroście niebezpiecznych sytuacji.

Przedstawia się to w następujący sposób:

 • alarm fałszywy – 2
 • pożar – 17
 • miejscowe zagrożenie – 75
 • zabezpieczenie Rejonu Operacyjnego – 1

 

 

Wskazane wyżej dane są dowodem na to, że strażacy nie tylko gaszą pożary.

 

Mijający rok to również seria sukcesów naszych strażaków w innych dziedzinach. Warto w tym miejscu przypomnieć zawody sportowo-pożarnicze, w których to nasza reprezentacja odniosła ogromny sukces. Dzięki wygranym zawodom na poziomie gminnym oraz dzięki obronie tytułu mistrza powiatu sprzed 2 lat,  zakwalifikowaliśmy się do zawodów wojewódzkich, gdzie w zestawieniu końcowym konkurencji sportowych zajęliśmy miejsce w połowie stawki, oraz bardzo wysokie, 3. miejsce w kategorii Musztry.

Jest to niewątpliwie wyczyn, który zostanie zapisany w historii jednostki na lata.

Oprócz działalności ratowniczej i sportowej, propagowaliśmy wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego i udzielania pierwszej pomocy, biorąc czynny udział w lokalnych inicjatywach.

 

Kończąc to podsumowanie, chcemy się jeszcze pochwalić, że dzięki staraniom naszych członków, ich wielkiemu zaangażowaniu i chęci pracy, udało się pozyskać następujące dofinansowania:

 • Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dla projektu pod nazwą: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 000 zł, za co zakupione zostało:
 1. ubranie specjalne – 3 komplety,
 2. hełm strażacki – 3 sztuki,
 3. rękawice specjalne – 5 par,
 4. buty specjalne strażackie gumowe – 3 pary,
 5. kominiarka niepalna strażacka – 10 sztuk,
 6. pompa do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych – 1 komplet,
 7. wąż tłoczny – 6 sztuk.

 

 • Z Urzędu Marszałkowskiego ( projekt w trakcie realizacji ) dla projektu pod nazwą: Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich” udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości
  20 000 zł. Za tę kwotę zakupione zostało:

– hełmy strażackie – 3 sztuk,

– rękawice specjalne – 4 pary,

– rękawice techniczne – 4 pary,

– buty strażackie – 2 pary,

– kominiarki strażackie – 20 sztuk,

– węże tłoczne W42/20 – 8 sztuk,

– plecak medyczny PSP – R1 z wyposażeniem – 1 komplet,

– deska ortopedyczna – 1 sztuka.

 

 • Z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 7 409 zł. Całość kwoty została przeznaczona na wykonanie remontu garażu.

 

Mamy nadzieję że pod względem ilości zdarzeń, nowy rok okaże się spokojniejszy i bezpieczniejszy. Liczymy na to natura pokaże nam swoją korzystniejszą stronę, a mieszkańcy nie będą tracić dachu nad głową, zdrowia lub życia.

W dalszy ciągu będziemy dokładać wszelkich starań, aby gotowość naszej jednostki do niesienia pomocy była na jak najwyższym poziomie.