Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 W dniu 24.06.2022, Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę, na mocy której, zakupiony został specjalistyczny sprzęt o łącznej wartości 28001zł.

Kwota dofinansowania wynosiła – 25000zł. Wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich – 3001zł

W ramach w/w umowy zakupiono:

  1. Ubranie specjalne – 3 kpl.
  2. Hełm strażacki – 3 sztuki.
  3. Rękawice specjalne – 5 par .
  4. Buty specjalne strażackie gumowe – 3 pary.
  5. Kominiarka niepalna strażacka – 10 sztuk .
  6. Pompa do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych – 1 kpl.
  7. Wąż tłoczny – 6 sztuk.

 Ogromne wyrazy uznania dla wszystkich druhów zaangażowanych w realizację zadania, które podnosi jakość naszej jednostki.