24.06.2022 Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W dniu dzisiejszym w siedzibie OSP w Łowiczu odbyło się uroczyste podpisanie umów Ochotniczych Straży Pożarnych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzina realizację zadania pn. „Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w formie dotacji w ramach środków Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W ramach umowy dla naszej OSP zostaną zakupione:

ubranie specjalne – 3 szt.

hełm strażacki – 3 szt.

rękawice specjalne – 5 par

buty specjalne strażackie gumowe – 3 pary

kominiarka niepalna strażacka – 10 szt.

pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych – 1 szt.

wąż tłoczny – 6 szt.

Całkowity koszt zakupów: 28 001,00 zł, z czego WFOŚiGW w Łodzi – 25 000,00 zł, środki własne OSP – 3 001,00 zł.