22.03.2022 Drugi wyjazd do palących się traw.

O godz. 12.30 ponownie zastęp GBARt wyjechał do palących się traw. Tym razem pożarem objęty był rów przy drodze w miejscowości Łyków. Jedno ze zdjęć pokazuje co znaleźliśmy w tym rowie. Ocenę osoby pozostawiającej w rowie tego rodzaju śmieci zostawiamy naszym mieszkańcom.