23 sierpnia 2021, Owady błonkoskrzydłe.

23.08.2021, godzina 17:49, wyjazd alarmowy zastępu GBAR-t do usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych, na terenie zakonu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich.

Naszym zadaniem było zlokalizowanie gniazda, co okazało się być niełatwym zadaniem, gdyż aby je usunąć, należało uprzednio zdemontować dachówkę ceramiczną nad wejściem do budynku.

Działania zakończyliśmy o godzinie 19:29