23 sierpnia 2021, Owady błonkoskrzydłe.

23.08.2021, godzina 17:49, wyjazd alarmowy zastępu GBAR-t do usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych, na terenie zakonu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich. Naszym zadaniem było zlokalizowanie gniazda, co okazało się być niełatwym zadaniem, gdyż aby je usunąć, należało uprzednio zdemontować dachówkę ceramiczną nad wejściem do budynku. Działania zakończyliśmy o…

czytaj dalej

KURENDA MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ #SZCZEPIMYSIĘ

  Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w dniu 27 sierpnia 2021 r. przy budynku Urzędu Gminy Świnice Warckie ustawiony zostanie Mobilny Punkt Szczepień. Wszystkie zainteresowane osoby będą miały możliwość zaszczepienia się jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson w budynku Urzędu Gminy Świnice Warckie, pokój…

czytaj dalej

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W sobotę, 7 sierpnia 2021 roku, odbyło się w naszej jednostce Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na…

czytaj dalej