9 sierpnia, pożar rżyska w Kozankach Podleśnych.

09.08.2020, godzina 16.00, wyjazd alarmowy zastępy GBARt do pożaru rżyska w miejscowości Kozanki Podlesne. 

Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było uszkodzenie napowietrznej lini energetycznej.