29.05.2020 Wyjazd do owadów błonkoskrzydłych

W godzinach 14.11-14.49 zastęp GBA Rt został zadysponowany do owadów błonkoskrzydłych w budynku mieszkalnym w miejscowości Świnice Warckie. Po przybyciu na miejsce okazało się, że owady znajdowały się w kominie wentylacyjnym i kratką wydostawały się do jednego z pokoi.