31 maja, Owady błonkoskrzydłe.

31.05.2020, godzina 15.49, wyjazd alarmowy zastępu GBARt, do usunięcia kokonu owadów błonkoskrzydłych. W trakcie rozpoznania stwierdzono że mamy do czynienia z pszczołami, które są bardzo potrzebne do poprawnego funkcjonowania naszego ekosystemu. Zdecydowaliśmy się zadzwonić po fachową pomoc pszczelarza.   Powrót do bazy o godzinie 17.58

czytaj dalej

21 maj, Pożar stogu słomy.

21.05.2020, godzina 16.51, wyjazd alarmowy dwóch zastępów, GBARt MAN oraz GBA STAR, do pożaru stogu słomy w miejscowości Rogów. Pożar oddalony był od budynków, nie zagrażał zabudowaniom. Nikt nie został poszkodowany. W działaniach brał udział również jeden zastęp z JRG PSP w Łęczycy.   Powrót do bazy o godzinie 21.05…

czytaj dalej