04.09.2019 Owady błonkoskrzydłe.

Godzina 10.28 wyjazd alarmowy zastępu GBA do miejscowości Stemplew w celu usunięcia owadów błonkoskrzydłych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że owady założyły gniazdo pod styropianowym ociepleniem budynku. Działania polegały na usunięciu gniazda i zabezpieczeniu otworu wejściowego pod ocieplenie. Powrót do bazy godz. 12.11.