30 sierpnia, owady błonkoskrzydłe.

30.08.2019, godzina 11.06, wyjazd alarmowy zastępu GBA do owadów błonkoskrzydłych w miejscowości Chwalborzyce.