29 sierpnia, dwa zdarzenia.

29.08.2019, godzina 17.10, wyjazd zastępu GBA do usunięcia owadów błonkoskrzydłych w miejscowości Parski.

 

Godzina 19.33, wyjazd alarmowy zastępu GBA do pożaru powstałego na skutek uderzenia pioruna w miejscowości Wola Świniecka, w sztycę przyłącza energetycznego do jednej z posesji. 

Nikt nie został poszkodowany.