3 sierpień, pożar rżyska.

03.08.2019, godzina 14.33, wyjazd alarmowy zastępu GBA do pożaru rżyska w miejscowość Głogowiec.

Przyczyną pożaru była awaria prasy. 

Dziękujemy bardzo Panu Głowackiemu za pomoc przy odcieciu drogi pożarowi.

 

W działaniach udział brały jednostki:

OSP ŚWINICE WARCKIE 

OSP WARTKOWICE 

PSP PODDEBICE 

PSP ŁĘCZYCA