21 lipca, Pożar w zakładzie produkcyjnym.

21.07.2019, godzina 4.21, wyjazd alarmowy zastępu GBA do pożaru na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. Dworcowej w Świnicach Warckich. 

Podczas rozpoznania zastalismy rozwinięty pożar odpadów poprodukcyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie z miejscem składowania butli z gazami technicznymi (Argon z dwutlenkiem węgla) oraz lasem. 

Nasze działania polegały na podaniu dwóch prądów wody, jeden w celu chłodzenia butli z gazami, drugi w celu gaszenia pożaru. 

 

Siły i srodki:

OSP Świnice Warckie 

OSP Piaski

OSP Leźnica Mała

OSP Grabów

JRG PSP Łęczyca-dwa zastępy

Policja

 

Działania zakończyliśmy o godzinie 6.10.