15 lipca, pożar samochodu na A2

15.07.2019, godzina 21.42, wyjazd alarmowy zastępu GBA do zgłoszenia „A2 310KM kierunek Poznan, zadymienie i iskry z komory silnika samochodu osobowego stojacego na poboczu”.

Po dojechaniu na miejsce, po rozpoznaniu nie stwierdzono zagrożenia pożarem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy podróżującym w dotarciu do bezpiecznego miejsca gdzie mogli poczekać na pomoc drogową.