Warta przy grobie Pańskim.

Kontynuując tradycję, również i w tym roku, nasi druhowie pełnią wartę przy grobie Pańskim.  Strażacka warta przy Grobie Pańskim to już wieloletnia tradycja, nawiązująca do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich. Tradycja wiąże się ze sprowadzeniem Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, zwanych Bożogrobcami, z Palestyny do Polski w 1163 roku. Zakonnicy zapoczątkowali zwyczaj budowania symbolicznych Grobów Chrystusa podczas Wielkiego Tygodnia i trzymania przy nich warty. Początkowo honorowe warty trzymało królewskie wojsko, dworzanie lub mieszczanie. Gdy zaczęły powstawać Ochotnicze Straże Pożarne, to ich członkowie przejęli zwyczaj pełnienia honorowej warty.