Nowe instrumenty dla naszej orkiestry.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=665448433871234&id=100012182494497

Orkiestra dęta OSP Świnice Warckie została wyposażona w nowe instrumenty muzyczne

Miło nam poinformować sympatyków orkiestry dętej OSP Świnice Warckie, iż 14 marca 2019 roku w związku z realizacją projektu pn. „Doposażenie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich w nowe instrumenty muzyczne” dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego – orkiestra dęta OSP Świnice Warckie wzbogaciła się o nowe instrumenty muzyczne. Zadanie realizowane jest poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PRYM” w Parzęczewie jako Beneficjenta Projektu grantowego. Grantobiorcą projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich. Dofinansowanie na realizację grantu objęło 100% wnioskowanej kwoty pomocy i wyniosło 49 200,00 PLN. Dzięki temu zakupiono 8 nowych instrumentów muzycznych:
Tuba Eb
Tuba Bb
2 Sakshorny barytonowe
Sakshorn tenorowy
Saksofon sopranowy
Saksofon tenorowy
Gitara basowa wraz ze wzmacniaczem

 

Relacja:

Roman Dobiecki