Warsztaty medyczne.

02.03.2019, godzina 7.25, wyjazd zastępu GBA do Łęczycy, na warsztaty medyczne, na terenie szkoły podstawowej nr. 4.

Na początku wzięliśmy udział w 5 szkoleniach z zakresu wypełniania karty kwalifikowanej pierwszej pomocy, badania urazowego, triage, przyrządowe i bezprzyrzadowe udraznianie dróg oddechowy, oraz przygotowanie poszkodowanego do transportu. 

Po 5 tych pięciu punktach, ostatnie, szóste zadanie, pod nazwą ” panika w dyskotece”.

Naszym zadaniem było udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, a zracji iż było to zdarzenie masowe, musieliśmy wykonać segregację poszkodowanych, by wyłonić tych, którzy najpilniej potrzebują naszej pomocy.

W ataku paniki w dyskotece, poszkodowanych zostało 9 osób. 

Bardzo wiarygodnym pozorantami byli studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którym bardzo dziękujemy za tak realistyczne szkolenie.