16.02.2019 Walne zebranie

W sobotę, 16 lutego, odbyło się walne zebranie członków naszej jednostki. Przybyli na nie zaproszeni goście w osobach: dh Ryszard Szmaja członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, kpt. Przemysław Andrysiak zastępca dowódcy JRG w Łęczycy, Sylwia Prażnowska Wójt Gminy Świnice Warckie, dh Grzegorz Stasiak prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Świnicach Warckich, Tadeusz Bednarek były dyrektor GOK w Świnicach Warckich i Andrzej Karkowski dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich. Podczas walnego zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawiono plan działań i finansów na 2019 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło absolutorium zarządowi. Przyjęto również rezygnację dh. Sławomira Augustyniaka z funkcji członka zarządu. Była także okazja do złożenia podziękowań za wieloletnią współpracę p. Tadeuszowi Bednarkowi byłemu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich.