5 stycznia 2019 – Pomoc innym służbom.

05.01.2019, godzina 10.15, wyjazd alarmowy zastępu GBA, jak ze zgłoszenia wynikało, do otwarcia drzwi w domu, gdzie znajdowała się osoba pilnie potrzebujący pomocy medycznej.

W czasie dojazdu jednak otrzymaliśmy informację że dostęp do chorego jest już możliwy, więc na miejscu nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zapewnieniu komfortu psychicznego przed dojazdem zespołu ratownictwa medycznego Falck, oraz pomocy ratownikom medycznym podczas ich działań.

Równolegle z nami, w działaniach udział brał zastep z JRG PSP w Łęczycy. 

Powrót do bazy : 11.18