25 września 2018-Owady błonkoskrzydłe.

25. 09.2018, godzina 10.30, wyjazd alarmowy zastępu GBA do owadów błonkoskrzydłych, w miejscowości Gusin.

Tej wielkości kokonu, większość z nas nigdy nie widziała.