12.09.2018 Kolejny sprzęt na wyposażeniu naszej OSP.

W dniu dzisiejszym do jednostki dotarł nowy sprzęt do ratownictwa technicznego. Jest to:

  • zestaw końcówek do rozpieracza kolumnowego Lukas,
  • zestaw poduszek wysokociśnieniowych.

Sprzęt został zakupiony ze środków przyznanych Gminie Świnice Warckie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach konkursu związanego ze składaniem wniosków o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.