Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców terenów wiejskich województwa łódzkiego

Zapraszamy mieszkańców gminy Świnice Warckie do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym realizowanym w ramach Projektu „E-kompetentne łódzkie” nr RPLD.11.02.01-10-0067/17

Beneficjentem projektu jest PC Open Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź http://pcopen.pl/ a wykonawcą HN PARTNERS S.C. ul. Targowa 27, 90-043 Łódź http://hnpartners.pl/projekty/.

Uczestnikami szkoleń mogą zostać osoby:

  • po 25 roku życia,
  • zamieszkujące obszary wiejskie województwa łódzkiego,
  • z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym.

Grupa szkoleniowa winna liczyć 12 osób.

Program zajęć obejmuje takie zakres jak: informację, komunikację, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów.

Uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe i podręcznik. Nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem.

Chętnie w szkoleniu widzielibyśmy osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia i osoby bez zatrudniania.

Zapisy na szkolenie przyjmuje Pani Magdalena Kruszyńska

tel.: 724 877 198

e-mail: m.kruszynska@hnpartners.pl