16.08.2018 Przekazanie sprzętu.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich odbyło się przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zakupionego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W imieniu OSP sprzęt odebrali: dh Stanisław Pecyna – prezes OSP i dh Stanisław Oziębłowski – skarbnik OSP.

Nasza jednostka otrzymała:

  1. Defibrylator automatyczny.
  2. Parawan do słony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.
  3. Bosak dielektryczny.
  4. Detektor napięcia.
  5. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów.
  6. Sprzęt do oznakowania terenu akcji.

Łączna wartość otrzymanego sprzętu to 12 003, 67 zł.