02.08.2018 Owady błonkoskrzydłe.

17.33-18.50 wyjazd zastępu GBA do usunięcia owadów błonkoskrzydłych na budynku gospodarczym w miejscowości Zbylczyce.