Test gotowości operacyjnej.

29 czerwca 2018r. o godzinie 11.30 – wyjazd alarmowy zastępu GBA do testu gotowości operacyjnej. 

Test został przeprowadzony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

Czas wyjazdu zastępu z jednostki to 2min 28sec.!! Wielkie gratulacje dla naszych druhów.

Następnie odbyło się sprawdzenie stanu wszystkich urządzeń ratowniczych, ich dokumentacji i przeglądów, przegląd torby     PSP-R1, używanej w ratownictwie medycznym, kontrola stanu pojazdów, a na koniec nowość-po raz pierwszy w historii, pisemny test wiedzy, osobny dla kierowcy, osobny dla dowódcy i osobny dla ratowników.

Cały test wypadł bardzo dobrze, po raz kolejny jesteśmy zadowoleni z samych siebie, dzięki czemu mieszkańcy mogą spać spokojnie.