04.04.2018 Ankieta „Służby ratunkowe – zachowanie innych kierowców”

Badanie wykonuje Katedra Dróg i Mostów Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Ankieta ma zadanie wskazać postrzeganie przez służby ratunkowe zachowania innych uczestników ruchu drogowego w trakcie dojazdu do zdarzenia. Ankieta jest anonimowa.

Link:
https://goo.gl/forms/rCuw2CLAWo5tTvte2