Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Świnice Warckie.

W dniu 27 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się walne zebranie członków naszej jednostki.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu OSP w sprawie uchwalenia zmian w statucie.
 9. Dyskusja.
 10. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.