07.10.2017- Kolejny wiatrołom

07.10.2017- godzina 14.38- wyjazd zastępu GBA do usunięcia złamanego konaru drzewa, wiszącego nad drogą, w miejscowości Chorzepin.