05.10.2017 Wyjazd do skutków silnego wiatru.

Zastęp GBA, po zadysponowaniu przez PSK w Łęczycy, przeprowadził w godz.20.36-21.36 działania związane z zabezpieczeniem poderwanych przez silny wiatr płyt eternitu na budynku mieszkalnym w miejscowości Kozanki Podleśne.