20.09.2017 Kolejne zakupy sprzętu i wyposażenia osobistego.

W dniu wczorajszym do naszej jednostki dotarł sprzęt i wyposażenie osobiste ratowników zakupione ze środków przyznanych z dotacji w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Zakupiono:

  1. Pirometr graficzny FLIR TG165,
  2. Kamizelka KED,
  3. Kamizelka ratunkowa STRAŻ 100N – 2 szt.,
  4. Wodery STANDARD WR02 – 2 pary,
  5. Wąż tłoczny W 75/20 ŁA – model WP – 3 szt.