12.09.2017 Kolejny wyjazd do owadów błonkoskrzydłych.

Ten rok obfituje w wyjazdy do owadów błonkoskrzydłych. W dniu dzisiejszym w godz. 16.50-17.40 zastęp GBA wyjechał do usunięcia gniazda szerszeni w stodole w miejscowości Wola Świniecka.