10.09.2017 Wyjazd do owadów błonkoskrzydłych.

10.10-10.57 wyjazd zastępu GBA do usunięcia gniazda szerszeni na budynku mieszkalnym w miejscowości Chwalborzyce.