19.08.2017 Wyjazd do owadów błonkoskrzydłych.

W godz. 12.24-12.52 zastęp GBA uczestniczył w akcji usuwania na strychu budynku mieszkalnego gniazda szerszeni w miejscowości Świnice Warckie Kolonia.