16.08.2017 Wyjazd do owadów błonkoskrzydłych.

17.46-18.39 wyjazd zastępu GBA do miejscowości Chwalborzyce celem usunięcia gniazda szerszeni.