14.08.2017 Wyjazd do owadów błonkoskrzydłych.

W godzinach 10.07-10.44 wyjazd zastępu GBA do usunięcia gniazda os w miejscowości Kraski.