E-REMIZA w OSP Świnice Warckie

 

 

Miło nam poinformować że nasza jednostka podążając za XXI wiekiem dołączyła do grona jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z nowoczesnym systemem powiadamiania, alarmowania i zarządzania mieniem straży.

Wszystko to oczywiście jest robione dla was, obywateli aby jeszcze szybciej i efektowniej nieść pomoc.

 

Po kilku miesiącach testów, jednogłośnie podjęliśmy decyzję o zakupie systemu E-remiza.

Dlaczego?

Żaden z nas w momencie alarmu, do tej pory nie wiedział co się dzieje i gdzie, dowiadywaliśmy się o tym dopiero na miejscu, w straży. Teraz, mając uruchomią aplikację mobilną od razu wiemy czy to pożar czy inne zagrożenie miejscowe  co ważniejsze, mamy podgląd na mapie, gdzie mamy się udać, z dokładnym adresem. Zdarzały się sytuacje że jechaliśmy do pożaru na zasadzie “w miejscowości X, za kapliczką skręć w prawo i na drugim skrzyżowaniu w lewo”. Oczywiście wyolbrzymiam, ale żaden z nas nie zna terenu całe gminy na tyle by powiedzieć gdzie w danej miejscowości znajduje się dom nr 3. Dzięki temu systemowi to zadanie mamy bardzo ułatwione.

Kolejne ulepszenie to powiadamianie z potwierdzeniem obecności.  Od teraz, dowódca zastępu oraz dyspozytor w Stanowisku Kierowania w Łęczycy widzi, ile osób potwierdziło swoją obecność na akcji a ilu odrzuciło alarm. Z osób które potwierdziły alarm ilu jest dowódców, kierowców, ratowników itd. Są to bardzo cenne informacje, mogące pomóc w szybszej i lepszej organizacji zastępów.

 

Mimo wszystko, mamy nadzieje że będziemy musieli korzystać z nowego systemu jak najmniej.