22.07.2017- Dogaszanie po pożarze.

22.07.2017, godzina 11.05- wyjazd alarmowy zastępów GBA i GCBA do dogaszania pogorzeliska po pożarze stodoły w miejscowości Parski.

 

Będący wcześniej nie miejscu Policjanci, prowadzący działania wyjaśniające, poprosili Powiatowe Stanowisko Kierowania w Państwowej Straży Pożarnej Łęczycy o zadysponowanie na miejsce straży, celem dogaszenia pozostałości po pożarze.

 

Siły i Środki

OSP Świnice Warckie – 2 zastępy.

Działania zakończono o godzinie 13.43.